The Age of Rockets — Elephant & Castle songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Elephant & Castle" van The Age of Rockets.

Songteksten

Around the bed frame hollow cans
and rings from coffee cups line the pages on the desk
monday spent mourning the sun
while taste still lingers from something lost along the way
and you’re the worst
at what you love the best
and up till now:
an experiment
around the staircase pools of dried blood
singing you to sleep
the dishes will know to do themselves
I can’t remember places but I do recall the name
of something lost along the way
and we used to know where we all would go when where gone
and whispers of doubt that escaped our mouth carried home
and as the night kept our parents in bed we burned new york to the ground
and we used to know where we all would go when were gone

Songtekstvertaling

Rond het bed frame hollow cans
en ringen van koffiekopjes zetten de pagina ' s op het bureau
maandag rouwde hij om de zon.
terwijl de smaak blijft hangen van iets verloren onderweg
en jij bent de ergste
op wat je het beste liefhebt
en tot nu toe:
experiment
rond de trappenpoelen van gedroogd bloed
zingen in slaap
de afwas zal weten om zelf te doen
Ik kan me geen plaatsen herinneren, maar ik herinner me wel de naam.
van iets verloren onderweg
en we wisten waar we allemaal heen zouden gaan als waar we heen gingen.
en gefluister van twijfel dat onze mond ontsnapte droeg naar huis
en toen de nacht onze ouders in bed hield brandden we new york plat.
en we wisten waar we heen zouden gaan als we weg waren.