The Age of Rockets — Avada Kedavra songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Avada Kedavra" van The Age of Rockets.

Songteksten

Well you’re not brave if you still keep the letters
and you’re not sane if you don’t want to get better
and you’re not drunk if you can stay in your lane
Well you’re not awake but you haven’t been sleeping
and you hate god but you don’t believe in him
and you’re not scared but you still got you’re eyes closed
the sky explodes, and only you know
Well it’s not fixed if you love it broken
and your cell phones at the bottom of the ocean
and you’re not drunk if you can stay in your lane
Well you’re not brave and you’re making a lane shift
you’re not lost but you’re missing your exit
and you’re not scared but you still got your eyes closed
I want you to worry when I don’t call you back

Songtekstvertaling

Je bent niet dapper als je de brieven nog steeds bewaart.
en je bent niet gezond als je niet beter wilt worden.
en je bent niet dronken als je in je rijstrook kunt blijven
Je bent niet wakker, maar je hebt niet geslapen.
en je haat god, maar je gelooft niet in hem.
en je bent niet bang maar je hebt nog steeds je ogen dicht
de hemel explodeert, en alleen jij weet
Nou, het is niet gemaakt als je houdt van gebroken
en jullie mobieltjes op de bodem van de oceaan
en je bent niet dronken als je in je rijstrook kunt blijven
Nou, je bent niet dapper en je maakt een lane shift
je bent niet verdwaald, maar je mist je uitgang.
en je bent niet bang, maar je hebt nog steeds je ogen dicht.
Ik wil dat je je zorgen maakt als ik je niet terugbel.