The Age of Rockets — Actors/Ghosts songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Actors/Ghosts" van The Age of Rockets.

Songteksten

Hotel bathroom spins oh no!
as we start to brush the whole mess aside
hotel bathroom sings out loud!
when we don’t know the words.
we we’re made for broken arms
empty hearts and such
when there’s someone else in the room with you
and you can’t breathe and you can’t breathe

Songtekstvertaling

De badkamer van het Hotel draait.
als we beginnen de hele puinhoop opzij te vegen
de badkamer van het hotel zingt luid!
als we de woorden niet kennen.
we zijn gemaakt voor gebroken armen.
lege harten en dergelijke
als er iemand anders in je kamer is.
en je kunt niet ademen en je kunt niet ademen