Tenth Avenue North — We Three Kings songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "We Three Kings" van Tenth Avenue North.

Songteksten

We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar
Field and fountain, moor and mountain
Following yonder star
Born a king on Bethlehem’s plain
Gold I’ll bring to crown Him again
King forever, ceasing never
Over us all to reign
O star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy perfect Light
Glorious now behold Him arise
King and God and Sacrifice
Alleluia, alleluia
Sounds through the earth and skies
O star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy perfect Light
I’m gonna need, gonna need some perfect Light
I’m gonna need, gonna need some perfect Light
I’m gonna need it
Let your light shine, let your light
Come on, guide us to thy perfect Light
Come on, guide us to thy perfect Light
We’re all gonna need, gonna need some perfect Light
Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy perfect Light (C'mon)
Guide us to thy perfect Light
Oh, Guide us to thy perfect Light
So let your light shine, let your light
Let your light shine, let your light

Songtekstvertaling

Wij drie koningen van Orient zijn
Met geschenken komen we van ver.
Field and fountain, moor and mountain
Ik volg daar een ster.
Geboren als koning op de vlakte van Bethlehem
Goud breng ik om hem weer te kronen
Koning voor altijd, nooit ophouden
Over ons allen om te regeren
O ster van het wonder, ster van de nacht
Ster met koninklijke schoonheid helder
Westwaarts leidend, gaat nog steeds door
Leid ons naar uw volmaakte licht
Glorierijk nu zie hem opstaan
Koning en God en opoffering
Halleluja, Halleluja
Geluiden door de aarde en de hemel
O ster van het wonder, ster van de nacht
Ster met koninklijke schoonheid helder
Westwaarts leidend, gaat nog steeds door
Leid ons naar uw volmaakte licht
Ik heb een perfect licht nodig.
Ik heb een perfect licht nodig.
Ik heb het nodig.
Laat je licht schijnen, laat je licht schijnen
Kom op, leid ons naar uw perfecte licht
Kom op, leid ons naar uw perfecte licht
We hebben allemaal een perfect licht nodig.
Ster van het wonder, ster van de nacht
Ster met koninklijke schoonheid helder
Westwaarts leidend, gaat nog steeds door
Leid ons naar uw perfecte licht.)
Leid ons naar uw volmaakte licht
Oh, leid ons naar uw perfecte licht
Dus laat je licht schijnen, laat je licht schijnen
Laat je licht schijnen, laat je licht schijnen