Tableek — Runner Upper songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Runner Upper" van Tableek.

Songteksten

Sippin' lemonade i was livin in the shade
Selling tinted goggles at the pr parade
I had a cascade
A thought so sublime
A future like picasso my canvas was written rhymes
I was hanging wit gorillas thats the sign of the times
Until i understood we was designed by divineness
Thats the kinda thinkin make u wanna kill wit kindness
Opposite of you seein the world through blinders
So what you sayin, so what you playin wit
You snort a little power now you power and legit, shit
Sour skits hit the nail on the head
They cut it with some coolant now you end up fukin dead
Such a shame is shaitans plan my jinns is deenin
Why can’t you make up your mind, and dead the in between a
Rock and a hard place hummin that rob base you basic
Seein scarface dreams man you need that lasik face it
We in a million dollar studio with beats from the basements, nig-ga!
This is original ban-tissue
Stance of a top official
Got the signals
And sound waves to stop a missel
Plus a green lou ferrigno
Vibrate crystals with the intent to hit you
Where its meant to
The weight of the pencil times the mental
Equals pressure points getting pushed into
And make mince meat out of mices
Take cover intense heat out of mic devices
Breaks over, heathens
Wack rappers only hearing they dope from other wack niggas breddin
Now thats biting made easy
So exciting and appeasing
Barely breathing, rock hard from all the cock teasing
Execs call it pocket breazing
For the well oiled machining
One body blow
Leave you floor wobbled, stoned and cobbled
Clone in the bottle get smashed at full throttle
[Verse 3: STAN ILLA (from theEARDRUGZ)
My neutrons circle around my atoms in high velocity
Robin hood of the game attack the opposite of passively
ST spit aggressively like the government been testing me
Intensity like when the french carried they kings head thru the streets
Emcees nowadays be faker than diglycorides
So high, i can teleport to the deck of the enterprise
They just rhymin words
Figure out what you tryin to do
We bond jewels to melodies, iconic individuals
Exploitation of art i can never respect
A nigga said my flow old skool i wave em off like a fair catch
They need to exit stage left
They front an emulate death
Ready to hop off the ledge
The noose tight around they neck
The system with the music for my somalian cousins
And bars blarin hiphop on the narrow streets of dublin
And my aight lookin chick, from the south side of london
She said she diggin BURNTBERRY and our style she lovin
I got my passport up, from the hood to the pub stage
Then i might copulate with a cousin
Just another bar in the new ass ripper
16 bar serial killer STAN ILLA

Songtekstvertaling

Sippin ' limonade ik leefde in de schaduw
De verkoop van getinte brillen tijdens de pr parade
Ik had een cascade.
Een gedachte zo subliem
Een toekomst als picasso mijn doek was geschreven rijmen
Ik hing met gorilla ' s. dat is het teken van de tijd.
Totdat ik begreep dat we ontworpen waren door goddelijkheid.
Dat is het soort denken dat je wilt doden met vriendelijkheid
Het tegenovergestelde van jou in de wereld zien door oogkleppen
Dus wat je zegt, Dus wat je speelt met
Je snuift een beetje macht nu je macht en legit, shit
Zure skits hebben de spijker op het hoofd geraakt.
Ze hebben het versneden met een koelmiddel en nu ben je fukin dood.
Zo jammer is dat shaitans plannen hebben mijn jinns is deenin
Waarom kun je niet beslissen, en dood het tussen een
Rock and a hard place hummin that rob base you basic
Zie in scarface dreams man je moet die lasik onder ogen zien
Wij in een miljoen dollar studio met beats uit de kelders, nig-ga!
Dit is origineel ban-tissue
Houding van een topambtenaar
Ik heb de signalen.
En geluidsgolven om een missel te stoppen
Plus een groene lou ferrigno
Vibrerende kristallen met de bedoeling je te raken
Waar het bedoeld is om
Het gewicht van het potlood maal de mentale
Is gelijk aan drukpunten die worden geduwd in
En gehakt van muisjes maken
Neem dekking intense warmte uit mic-apparaten
Breaks over, heidenen
Maffe rappers horen alleen dat ze dope maken van andere maffe negers.
Nu is bijten makkelijk gemaakt
Zo opwindend en geruststellend
Nauwelijks ademen, rock hard van al die lul plagen
Execs noemen het pocket breazing
Voor het goed geoliede bewerken
Eén klap.
Ik laat jullie de vloer wankelen, gestenigd en in de grond geplakt
Kloon in de fles wordt verpletterd op volle kracht
STAN!)
Mijn neutronen cirkelen rond mijn atomen in hoge snelheid.
Robin hood van het spel valt het tegenovergestelde aan van passief
ST spuug agressief alsof de overheid me op de proef stelt.
Intensiteit zoals toen de Fransen de koningen door de straten droegen
Emcees zijn tegenwoordig nep dan diglycoriden.
Zo hoog dat ik naar het dek van de enterprise kan teleporteren.
Ze rhymin woorden
Zoek uit wat je probeert te doen.
We binden juwelen aan melodieën, iconische individuen.
Exploitatie van kunst die ik nooit kan respecteren
Een nikker zei dat ik mijn oude skool afzwaai als een goede vangst.
Ze moeten het stadium links verlaten.
Ze doen de dood na.
Klaar om van de richel te springen
De strop strak rond hun nek
Het systeem met de muziek voor mijn Somalische neven
En bars blarin hiphop in de smalle straatjes van dublin
En mijn uitziende meid, van de zuidkant van Londen
Ze zei dat ze BURNTBERRY en onze stijl leuk vond.
Ik kreeg mijn paspoort omhoog, van de kap naar de pub podium
Dan zou ik kunnen copuleren met een neef.
Gewoon een andere bar in de nieuwe Kont ripper
16 bar seriemoordenaar STAN ILLA