System Syn — The Boys Who Make the Music songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Boys Who Make the Music" van System Syn.

Songteksten

I didn’t come here to talk about the tragedy of you
Placate your fragile ego and pretend that what you have to say is new
Yes, we can see the way you love yourself, beneath the costume, lipstick, blood,
warpaint
And I can’t pretend anymore that we are the same animal
I’m simply done with this
I walk away
You can say you hate yourself so you can relate to the boys who make the music
with the chemical imbalance, who control the latent anger and the urge to cut
right through you, so that they can make the music just to fucking entertain
you, so that you can hate yourself
We all understand
Yes, we all understand you
It’s not complicated
We just can’t stand you
You say how could you be like this?
Why is this the way you are?
Did I ever lie to you?
No, I never lied to you
You are the one who built this image, so impossible to be
I never dreamed in all these years you would relate to me
And you say you hate yourself so you can relate to the boys who make the music
with the chemical imbalance, who control their latent anger by arranging notes
together, but you’ve lost the will to hold back the urge to cut right through
those that have made you hate yourself
We all understand
Yes, we all understand you
It’s not complicated
We just can’t stand you
Tell me about how this song was made for you; like every little line I wrote
and everything I ever had to do to still the demons… was somehow just a
message made for you. But you’re not crazy, no you tell me you’re not crazy…
…and I believe you
We all believe you
Would we lie to you?
Would we lie to you?
Would we lie to you?
No, no, we understand
We really do
We really do
We all understand
Yes, we all understand you
It’s not complicated
We just can’t stand you

Songtekstvertaling

Ik ben hier niet om te praten over de tragedie van jou.
Stel je fragiele ego gerust en doe alsof wat je te zeggen hebt nieuw is.
Ja, we kunnen zien hoe je van jezelf houdt, onder het kostuum, lippenstift, bloed.,
warpaint
En ik kan niet meer doen alsof we hetzelfde dier zijn.
Ik ben hier gewoon klaar mee.
Ik loop weg.
Je kunt zeggen dat je jezelf haat, zodat je je kan verhouden tot de jongens die de muziek maken.
met de chemische onbalans, die de latente woede beheersen en de drang om te snijden
dwars door je heen, zodat ze de muziek kunnen maken om je te vermaken.
jij, zodat je jezelf kunt haten.
We begrijpen het allemaal.
Ja, we begrijpen je allemaal.
Het is niet ingewikkeld.
We kunnen je gewoon niet uitstaan.
Hoe kun je zo zijn?
Waarom ben je zo?
Heb ik ooit tegen je gelogen?
Nee, Ik heb nooit tegen je gelogen.
Jij bent degene die dit beeld heeft gebouwd, zo onmogelijk om te zijn
Ik had nooit gedacht dat je je in al die jaren met me zou verhouden.
En je zegt dat je jezelf haat, zodat je je kunt verhouden tot de jongens die de muziek maken.
met de chemische onbalans, die hun latente woede beheersen door het ordenen van notities
samen, maar je bent de wil kwijt om de drang om er dwars doorheen te gaan, tegen te houden.
degenen die je jezelf hebben laten haten
We begrijpen het allemaal.
Ja, we begrijpen je allemaal.
Het is niet ingewikkeld.
We kunnen je gewoon niet uitstaan.
Vertel me hoe dit lied voor jou gemaakt is, zoals elke regel die ik schreef.
en alles wat ik ooit moest doen om de demonen stil te houden ... was op een of andere manier gewoon een
boodschap voor jou. Maar je bent niet gek.…
...en ik geloof je
We geloven je allemaal.
Zouden we tegen je liegen?
Zouden we tegen je liegen?
Zouden we tegen je liegen?
Nee, nee, we begrijpen het.
Echt waar.
Echt waar.
We begrijpen het allemaal.
Ja, we begrijpen je allemaal.
Het is niet ingewikkeld.
We kunnen je gewoon niet uitstaan.