System Syn — Myth songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Myth" van System Syn.

Songteksten

You’re bowing to a parasite
That lives to suck you dry
While diverting your attention
From the truth you will deny
Say his name
Say his name
Say his name
And Hell will fill the sky
Don’t have time to live my life
Afraid of what may be
When the devil I fear most
Is standing right in front of me
Say his name
That it might burn the air
Bend the words
As nations tear
Do you want to be afraid?
Do you want to be controlled?
Do you want to be ashamed?
Will you do as you are told?
Man has made a million myths
But none as beautiful as truth
So question anyone who asks
That you believe them without proof
Say his name
That it might burn the air
Bend the words
As nations tear
Do you want to be afraid?
Do you want to be controlled?
Do you want to be ashamed?
Will you do as you are told?

Songtekstvertaling

Je buigt voor een parasiet.
Dat leeft om je droog te zuigen.
Terwijl u uw aandacht afleidt
Gij zult de waarheid loochenen.
Zeg zijn naam.
Zeg zijn naam.
Zeg zijn naam.
En de hel zal de hemel vullen.
Ik heb geen tijd om mijn leven te leiden.
Bang voor wat er kan zijn
Wanneer de duivel ik het meest vrees
Hij staat recht voor me.
Zeg zijn naam.
Dat het de lucht zou kunnen verbranden
Buig de woorden
Als Naties scheuren
Wil je bang zijn?
Wil je gecontroleerd worden?
Wil je je schamen?
Doe je wat je gezegd wordt?
De mens heeft een miljoen mythes gemaakt.
Maar niemand zo mooi als de waarheid
Dus ondervraag iedereen die het vraagt.
Dat je ze gelooft zonder bewijs.
Zeg zijn naam.
Dat het de lucht zou kunnen verbranden
Buig de woorden
Als Naties scheuren
Wil je bang zijn?
Wil je gecontroleerd worden?
Wil je je schamen?
Doe je wat je gezegd wordt?