Synthetic Breed — Re-Occurring Thought Pattern songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Re-Occurring Thought Pattern" van Synthetic Breed.

Songteksten

SOCIAL VISIONS DETERMINE THOUGHTS
ASSIMILATED DATA CONTROLLING MINDS
CHOKE ON POISON PILLS HABIT REDEFINES
SYSTEMISED TO NARROW LINES
AND NEVER OUTSIDE SQUARE CONFINES
BREAK DOWN OUR CAPABILITY
LIMITATIONS DETERRING WHAT COULD BE
BURN SUBMISSION TURN AWAY DON’T BE TRAPPED
CREATE INTEGRITY
SHUT DOWN CRUSH THE MACHINE (NOW)
DOWNSIZED DEMOCRACY CONSTRUCTED CLASS LINES
OPTIONLESS MODAL CATEGORIES DEFINING OUR EXISTENCE
WE’RE ALL CHAINED AN OBSCURE PERCENTILE OF FREE THINKERS FOUND THE ANSWER
SHUT DOWN CRUSH THE MACHINE
ALTOGETHER ADHERING TAUGHT NOT TO QUESTION THE AXIOM
BRAIN TRAINED TO A MELODY REOCCURRING THOUGHT PATTERNS
MY DEGRADATION
MY SOUL IS SUFFERING SOUL IS SUFFERING NEGATIVE
MY SOUL IS SUFFERING SOUL IS SUFFERING THE NEGATIVE
I STAND UP HIGH FIST IN THE SKY AND I DEFY
I’M UNAFRAID OF EVERYBODY
TIME NOW TO LEAD THE HUMAN RACE
RIGHT TO BE FREE FROM CONTROL
BLOCK THE MONEY WHORES OF IMPOSITION
I’M EMANCIPATING THE CLUTCH HOLD MY LIFE DEAR TO ME
I WONT LET YOU BLUDGEON MY INTEGRITY
NO MORE RESTRAINT
EVER PRESSING
BREAKING THE CHAINS WITH MY LIMBS
LET GO
ALTOGETHER ADHERING TAUGHT NOT TO QUESTION THE AXIOM
BRAIN TRAINED TO A MELODY REOCCURRING THOUGHT PATTERNS
RISE ABOVE THE SIMPLETONS
STRIVE FOR A NEW FUTURE TO SET US FREE
DON’T BE NUMB
TO WHAT STANDS BEFORE YOU OPEN FIRE
SPILL OUT THOUGHTS FROM BEYOND
DON’T BE NUMB
OBJECTS OF YOUR MIND
LIFELINES
DROWNING THE MIND
DISTORT SELF
CORROSIVE SUPPLY
MATERIALISM
DROWNING THE MIND
WONT LET YOU
CORRODE MY LIFE
OR SURVIVE
ALTOGETHER ADHERING TAUGHT NOT TO QUESTION THE AXIOM
BRAIN TRAINED TO A MELODY REOCCURRING THOUGHT PATTERNS
SHUT DOWN CRUSH THE SOCIAL MACHINE

Songtekstvertaling

SOCIALE VISIOENEN BEPALEN GEDACHTEN
ASSIMILED DATA CONTROLLING MINDS
STIK IN VERGIFTIGINGSPILLEN.
GESYSTEMATISEERD TOT SMALLE LIJNEN
EN NOOIT BUITEN VIERKANTE GRENZEN
BREEK ONZE CAPACITEIT AF.
BEPERKINGEN ONTMOEDIGEN WAT ZOU KUNNEN ZIJN
BURN SUBMISSION TURN AWAY DON ' T BE TRAPPED
INTEGRITEIT CREËREN
SCHAKEL DE MACHINE UIT (NU)
AFGESLANKTE DEMOCRATIE
OPTIELOZE MODALE CATEGORIEËN DIE ONS BESTAAN BEPALEN
WE ZIJN ALLEMAAL GEKETEND EEN OBSCURE PERCENTIEL VAN VRIJE DENKERS VOND HET ANTWOORD
SCHAKEL DE MACHINE UIT
ALLES BIJ ELKAAR LEREN OM HET AXIOMA NIET IN TWIJFEL TE TREKKEN
HERSENEN GETRAIND OM EEN MELODIE OPNIEUW TERUGKERENDE GEDACHTEPATRONEN
MIJN VERNEDERING
MIJN ZIEL LIJDT. DE ZIEL LIJDT NEGATIEF.
MIJN ZIEL LIJDT ZIEL LIJDT DE NEGATIEVE
IK STA OP MET EEN HOGE VUIST IN DE LUCHT EN IK DAAG UIT
IK BEN NIET BANG VOOR IEDEREEN.
TIJD OM HET MENSELIJK RAS TE LEIDEN
RECHT OM VRIJ VAN CONTROLE TE ZIJN
BLOKKEER HET GELD HOEREN VAN OPLEGGING
IK EMANCIPEER DE KOPPELING HOUD MIJN LEVEN DIERBAAR VOOR MIJ
IK LAAT JE MIJN INTEGRITEIT NIET AFTUIGEN.
GEEN TERUGHOUDENDHEID MEER.
ALTIJD DRUKKEN
DE KETTINGEN BREKEN MET MIJN LEDEMATEN
LOSGELATEN
ALLES BIJ ELKAAR LEREN OM HET AXIOMA NIET IN TWIJFEL TE TREKKEN
HERSENEN GETRAIND OM EEN MELODIE OPNIEUW TERUGKERENDE GEDACHTEPATRONEN
STA OP BOVEN DE SIMPLETONS.
STREEF NAAR EEN NIEUWE TOEKOMST OM ONS VRIJ TE MAKEN
NIET VERDOOFD ZIJN.
NAAR WAT VOOR JE STAAT, OPEN HET VUUR.
SPUI GEDACHTEN UIT VAN BUITEN
NIET VERDOOFD ZIJN.
OBJECTEN VAN JE GEEST
LifeLines
DE GEEST VERDRINKEN
ZELF VERVORMEN
CORROSIEVE TOEVOER
MATERIALISME
DE GEEST VERDRINKEN
DAT LAAT IK NIET TOE.
CORROD MIJN LEVEN
OF OVERLEVEN
ALLES BIJ ELKAAR LEREN OM HET AXIOMA NIET IN TWIJFEL TE TREKKEN
HERSENEN GETRAIND OM EEN MELODIE OPNIEUW TERUGKERENDE GEDACHTEPATRONEN
SCHAKEL DE SOCIALE MACHINE UIT.