Synthetic Breed — Cybernetics songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Cybernetics" van Synthetic Breed.

Songteksten

Cybernetics
Merger between two worlds
Biologic and mechanical spheres collide
As a result the new breed is created
That is superior to anything we know
Human beings created the machine
And the machines create themselves
Is this artificial intelligence or simply intellect?
A.I. is something that I.A.created
Technology within our genetics
Comparative study of mechs and mankind
Dissecting familiar artificial systems
How long can we inhibit this process
They are designed to control themselves
A.I. is something that I.A.created
Technology within our genetics
A.I. is something that I.A.created
Machine code within schematics
Cannot escape so wake up from so called reality
You have no soul you’re a machine
Incapable of producing thought
Breeding drone beings
Perfection deformed
No more steps towards the end
Artificial hearts nature departs
Tissue is weak and withers away
Cyborgs mechanic organisms
Version 2.0
Humanity the biologic element
Created in the same way machines were born
Therefore I am god to the next wave
Cannot escape so wake up from so called reality
You’re just a number a silent figure
Get back in line it’s not you’re turn
And it never will be
Breeding drone beings
Perfection deformed
No steps forward
It’s just circular
Life in cycles
Humans disposed
Borgs will take our place
In the next wave of evolution
Eradicate your own god
We forget we’re simply animals
Primal and useless
Breeding drone beings
Perfection deformed
We never realise the consequences of our actions
One step forward two steps back
One step forward ten steps back
Cybernetics

Songtekstvertaling

Cybernetica
Fusie tussen twee werelden
Biologische en mechanische bollen botsen
Als gevolg hiervan wordt het nieuwe ras gecreëerd
Dat is beter dan alles wat we weten.
De mens schiep de machine
En de machines creëren zichzelf
Is dit kunstmatige intelligentie of gewoon intellect?
A. I. is iets dat I. A. gemaakt heeft.
Technologie binnen onze genetica
Vergelijkende studie van mechs en de mensheid
Ontleden van bekende kunstmatige systemen
Hoe lang kunnen we dit proces tegenhouden?
Ze zijn ontworpen om zichzelf te beheersen.
A. I. is iets dat I. A. gemaakt heeft.
Technologie binnen onze genetica
A. I. is iets dat I. A. gemaakt heeft.
Machinecode binnen schema ' s
Kan niet ontsnappen dus word wakker van de zogenaamde realiteit
Je hebt geen ziel je bent een machine
Niet in staat tot denken
Drone wezens fokken
Perfectie vervormd
Geen stappen meer naar het einde
Kunstharten de natuur verlaat
Weefsel is zwak en verwelkt.
Cyborgs monteurorganismen
Versie 2.0
De mensheid het biologische element
Gemaakt op dezelfde manier als machines werden geboren
Daarom ben ik god naar de volgende golf
Kan niet ontsnappen dus word wakker van de zogenaamde realiteit
Je bent gewoon een nummer een stille figuur
Ga terug in de rij. het is niet jouw beurt.
En dat zal het nooit zijn.
Drone wezens fokken
Perfectie vervormd
Geen stappen vooruit
Het is gewoon rond.
Levensduur in cycli
Mensen verwijderd
Borgs neemt onze plaats in.
In de volgende golf van evolutie
Roei je eigen god uit.
We vergeten dat we gewoon dieren zijn.
Primaal en nutteloos
Drone wezens fokken
Perfectie vervormd
We realiseren ons nooit de gevolgen van onze acties.
Een stap voorwaarts twee stappen terug
Een stap vooruit tien stappen terug
Cybernetica