Sweet Wednesday — One Thing songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "One Thing" van Sweet Wednesday.

Songteksten

You are the shining light of the morning
You are the calm and constant beauty of the night
You’ve got the song of the birds and the magic of words
That sparkle before the light
For you I’d cross a thousand oceans
Brave ten thousand deserts and the London rain
You are my love, you are my shelter
Your smile melts away
All sadness and pain
As the days go by like rain
And the night goes by all the same
If there’s one thing that I know
It’s that our love will never go Away
I know you’ll always be there for me Just like I’ll always be there for you
You are my love you are my best friend
And we will carry each other through
As the days go by like rain
And the night goes by all the same
If there’s one thing that I know
It’s that our love will never go Away
And if I counted the ways I loved you
I’d be standing here for a thousand years
And if I counted all the love and laughter that you’ve given me It would be more than a beach has sand or an ocean has tears
As the days go by like rain…
Tell me baby, tell me true
You’ve got the fire inside of you
And the one thing that I know
It’s all right, allright
You got the sweetness, you’ve got the flair
And you’ve got roses in your hair
And the one thing that I know
It’s all right, allright
So tell me baby, tell me true
Oh sweet darling, I love you
And the one thing that I know
It’s all right, allright
And the days go by like rain

Songtekstvertaling

Jij bent het stralende licht van de ochtend
Jij bent de kalme en constante schoonheid van de nacht
You ' ve got the song of the birds and the magic of words
Die schittert voor het licht
Voor jou zou ik duizend oceanen oversteken.
Dappere tienduizend woestijnen en de Londense regen
Jij bent mijn liefde, jij bent mijn schuilplaats
Je glimlach smelt weg.
Alle verdriet en pijn
Als de dagen voorbij gaan als regen
En de nacht gaat toch voorbij
Als er één ding is dat ik weet
Het is dat onze liefde nooit zal weggaan.
Ik weet dat je er altijd voor me zult zijn, net zoals ik er altijd voor je zal zijn.
Je bent mijn liefde je bent mijn beste vriend
En we dragen elkaar door
Als de dagen voorbij gaan als regen
En de nacht gaat toch voorbij
Als er één ding is dat ik weet
Het is dat onze liefde nooit zal weggaan.
En als ik zou tellen hoe ik van je hield
Ik zou hier duizend jaar staan.
En als ik alle liefde en gelach zou tellen die je me hebt gegeven ... dan zou het meer zijn dan een strand zand heeft of een oceaan tranen heeft.
Als de dagen voorbij gaan als regen…
Vertel me de waarheid.
Je hebt het vuur in je.
En het enige wat ik weet
Het is al goed.
Je hebt de schoonheid, je hebt de flair
En je hebt rozen in je haar
En het enige wat ik weet
Het is al goed.
Dus vertel me schatje, vertel me de waarheid
Lieve schat, ik hou van je.
En het enige wat ik weet
Het is al goed.
En de dagen gaan voorbij als regen