Sullivan & Gold — Don't Stand in Line songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Don't Stand in Line" van Sullivan & Gold.

Songteksten

Saterday I should meet you in the afternoon
by the Peter Rabbit … in June
You lifted up your arm
Your arm, that plucked the sun
Oh, please, please tell me
You’ve been like this crazy for a … soul
You haven’t eaten much afterwords
I can see a storm
Things behind …
Oh, please, just tell me today
Don’t stand in line
Don’t go to heaven before your time
Cause I’ve got hope in this
Cause I’ve got hope in this
Don’t get upset
Life’s …it's less un.
But I’ve got hope in this
But I’ve got hope in this
I decided to hope until your names is called
Broken chairs and … the door
blood … in my ears
My heart, my heart unravel
Oh, please, don’t leave me
He describes a … while he squeeze her hand
Couldn’t hear … even understand
I dropped, I dropped my head, my head into my hands
Oh, please, just take me away
Don’t stand in line
Don’t go to heaven before your time
Cause I’ve got hope in this
Cause I’ve got hope in this
Don’t get upset
Life’s …it's less un.
But I’ve got hope in this
But I’ve got hope in this
And this could be an anniversary of hope that helps me through the endless
sleepless nights
And this could be the try-on of my love for you that faith never stops,
but hearts can still survive
And no one believes how I talk to you in dreams
So, just hold me in my sleep and tell me it’s alright
Don’t stand in line
Don’t go to heaven before your time
Cause I’ve got hope in this
Cause I’ve got hope in this
Don’t get upset
Life’s …it's less un.
But I’ve got hope in this
But I’ve got hope in this
Puss your head. once I touch your lips again
Moved your pillow right your holding them
Smile, just with your eyes, as if, as if to say:
Old time is fleeding

Songtekstvertaling

Ik zie je vanmiddag.
door het Peter konijn ... in juni
Je tilde je arm op.
Je arm, die de zon plukte
Alsjeblieft, zeg het me.
Je bent zo gek geweest voor een ... ziel.
Je hebt niet veel nawoorden gegeten.
Ik zie een storm.
Dingen achter …
Alsjeblieft, vertel het me vandaag.
Sta niet in de rij.
Ga niet naar de hemel voor je tijd.
Want Ik heb hier hoop in.
Want Ik heb hier hoop in.
Maak je niet druk.
Het leven is minder un.
Maar ik heb hier hoop in.
Maar ik heb hier hoop in.
Ik besloot te hopen totdat jullie namen genoemd worden.
Kapotte stoelen en ... de deur
bloed ... in mijn oren
Mijn hart, mijn hart ontrafelt
Alsjeblieft, laat me niet alleen.
Hij beschrijft een ... terwijl hij in haar hand knijpt.
Ik kon het niet horen.
Ik viel, ik liet mijn hoofd vallen, mijn hoofd in mijn handen
Alsjeblieft, Neem me mee.
Sta niet in de rij.
Ga niet naar de hemel voor je tijd.
Want Ik heb hier hoop in.
Want Ik heb hier hoop in.
Maak je niet druk.
Het leven is minder un.
Maar ik heb hier hoop in.
Maar ik heb hier hoop in.
En dit kan een jubileum van hoop zijn dat me helpt door het eindeloze
slapeloze nachten
En dit kan het begin zijn van mijn liefde voor jou dat geloof nooit stopt,
maar harten kunnen nog steeds overleven
En niemand gelooft hoe ik met je praat in dromen
Dus, hou me in mijn slaap en zeg me dat het goed is.
Sta niet in de rij.
Ga niet naar de hemel voor je tijd.
Want Ik heb hier hoop in.
Want Ik heb hier hoop in.
Maak je niet druk.
Het leven is minder un.
Maar ik heb hier hoop in.
Maar ik heb hier hoop in.
Poes je hoofd. zodra ik je lippen weer aanraak
Verplaatste je kussen, je hield ze vast.
Lach, gewoon met je ogen, alsof, alsof te zeggen:
De oude tijd is aan het vluchten.