Subsonic Fallout — The Odyssey songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Odyssey" van Subsonic Fallout.

Songteksten

The skin is the canvas and the blood is the ink
The mind is the artist but the heart is too weak
Can we pick up the pieces?
They are left askew across the void
Can we assemble the fragments?
Or are we only authors of chaos?
Somedays you were right, I felt the death creep up inside
Somedays you were right, but it was hard to agree
Somedays you were right and I finally realized
The last goodbye was from me
Hold me close, till we disappear
Like eternity’s cold hands
Taking me far away from here
We could never be
Bend the world too your desires
I would take your place
I’m afraid of what I can see
Take me far away
Drowning in a sea of empty promises
Two souls set adrift like lifeless carcasses
Set down a river of historic misfortune
I say goodbye to all we’ve shared together
As the night shrouds me in mystery
Hold me close, till we disappear
Like eternity’s cold hands
Taking me far away from here
I’m sure you’ll understand, cause we could never be
Or even more so, we could never see eternity
Turn up the heat, the radiance of your embers
Filter’s underneath as star-crossed lovers, sharing our passion of the galaxy

Songtekstvertaling

De huid is het doek en het bloed is de inkt
De geest is de kunstenaar maar het hart is te zwak
Kunnen we de stukjes oprapen?
Ze worden askew achtergelaten door de leegte.
Kunnen we de fragmenten samenvoegen?
Of zijn we slechts auteurs van chaos?
Soms had je gelijk, Ik voelde de dood naar binnen kruipen.
Soms had je gelijk, maar het was moeilijk om het eens te zijn.
Soms had je gelijk en realiseerde ik me eindelijk
Het laatste afscheid was van mij.
Hou me vast tot we verdwijnen.
Zoals eternity ' s cold hands
Me hier ver vandaan halen.
Dat kunnen we nooit zijn.
Bend the world too your desires
Ik zou jouw plaats innemen.
Ik ben bang voor wat ik kan zien.
Breng me ver weg.
Verdrinken in een zee van loze beloften
Twee zielen op drift gebracht als levenloze karkassen
Een rivier van Historisch ongeluk neerzetten
Ik neem afscheid van alles wat we samen hebben gedeeld.
Terwijl de nacht me in mysterie omringt.
Hou me vast tot we verdwijnen.
Zoals eternity ' s cold hands
Me hier ver vandaan halen.
Ik weet zeker dat je het zult begrijpen, want we zouden nooit
Of nog meer, we konden nooit de eeuwigheid zien.
Verhoog de hitte, de schittering van je kool.
Het Filter zit er onder als geliefden, die onze passie van de Melkweg delen.