Subsonic Fallout — The Endless Void songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Endless Void" van Subsonic Fallout.

Songteksten

We are the infinite, we are eternal
We are starlight, we are the endless void
Somewhere lost in translation
Quantum processes beget the rise of galaxies
Yet when viewed through human eyes
There is no distance greater than between you and I
(…between you and I, between you and I)
We are the infinite, we are eternal
We are starlight, we are the endless void

Songtekstvertaling

Wij zijn het oneindige, wij zijn eeuwig
Wij zijn sterrenlicht, wij zijn de eindeloze leegte
Ergens verloren in de vertaling
Kwantumprocessen genereren de opkomst van sterrenstelsels.
Maar als je kijkt door de ogen van de mens
Er is geen grotere afstand dan tussen jou en mij.
tussen jou en mij, tussen jou en mij)
Wij zijn het oneindige, wij zijn eeuwig
Wij zijn sterrenlicht, wij zijn de eindeloze leegte