Subsonic Fallout — Signals songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Signals" van Subsonic Fallout.

Songteksten

Star-crossed, eternal…
Subconscious minds manifest external!
Our lives intertwined in the fabric…
Inseparably entangled in the endless void!
I’ll keep you in my sights
As I search for the horizon
Don’t wander from my eyes
Things get dark when you run from the light!
Somewhere lost in translation…
Quantum processes beget the rise of galaxies!
Yet when viewed through human eyes…
There is no distance greater than between you and I!
Gravity has failed us…
Who could have thought the laws of nature could be cast aside?
If there was one thing I thought I could count on…
It would be our understanding of causality!
Promise me you’ll sing my darling
Sing like I heard in my dreams…
Promise me you’ll sing my darling
Sing before I fall to sleep…
I see the beacons in the sky (where have you gone my darling?)
Like waves across the sea, I wander in search of you!
I will wander to… the edge of the universe!
I will find my way to you, even if it takes a thousand years!
Promise me you’ll sing my darling
Sing like I heard in my dreams…
Promise me you’ll sing my darling
Sing before I fall to sleep…
Promise me you’ll sing my darling!
Sing like I heard in my dreams
Promise me you’ll sing my darling!
Sing before I fall to sleep!
Somewhere lost in translation…
Quantum processes beget the rise of galaxies!
Yet when viewed through human eyes…
There is no distance greater than between you and I!

Songtekstvertaling

Star-crossed, eternal…
Onbewuste geesten manifesteren zich van buiten!
Onze levens verstrengeld in de stof…
Onafscheidelijk verstrikt in de eindeloze leegte!
Ik hou je in de gaten.
Als ik naar de horizon zoek
Dwaal niet van mijn ogen
Het wordt donker als je voor het licht vlucht.
Ergens verloren in de vertaling…
Kwantumprocessen genereren de opkomst van sterrenstelsels.
Maar als je kijkt door de ogen van de mens…
Er is geen grotere afstand dan tussen jou en mij!
De zwaartekracht heeft gefaald.…
Wie had kunnen denken dat de natuurwetten aan de kant gezet konden worden?
Als er één ding was waar ik op kon rekenen.…
Het zou ons begrip van causaliteit zijn!
Beloof me dat je mijn liefste zingt.
Zing zoals ik in mijn dromen hoorde…
Beloof me dat je mijn liefste zingt.
Zing voordat ik in slaap val…
Ik zie de bakens in de lucht .)
Als golven over de zee, dwaal ik rond op zoek naar jou!
Ik zal dwalen naar ... de rand van het universum!
Ik zal mijn weg naar jou vinden, ook al duurt het duizend jaar!
Beloof me dat je mijn liefste zingt.
Zing zoals ik in mijn dromen hoorde…
Beloof me dat je mijn liefste zingt.
Zing voordat ik in slaap val…
Beloof me dat je mijn liefste zingt.
Zing zoals ik in mijn dromen hoorde
Beloof me dat je mijn liefste zingt.
Zing voordat ik in slaap val.
Ergens verloren in de vertaling…
Kwantumprocessen genereren de opkomst van sterrenstelsels.
Maar als je kijkt door de ogen van de mens…
Er is geen grotere afstand dan tussen jou en mij!