Subsonic Fallout — I, Prometheus songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I, Prometheus" van Subsonic Fallout.

Songteksten

The architects will have their revenge!
From the cracks like conscious weeds
They return to take down what they’ve conceived!
I think there’s something in the air that I’m breathing!
I won’t breath!
The atmosphere around me is evading my lungs!
I’ll save my last breath for the end!
How am I supposed to save you?
If I can’t even save you from myself…
I am lost without you… falling (falling)
Inside a world of my own creation
The architects will have their revenge!
Their faces, blurred, and darkly shrouded!
You must learn to embrace your fate
So just close your eyes and wait!
How am I supposed to save you?
If I can’t even save you from myself…
I am lost without you… falling (falling)
Inside a world of my own creation
These eyes have seen prophecy!
There faces… blurred, and darkly shrouded in prophecy!
These eyes have seen prophecy
The architects will have their revenge!
From the cracks like conscious weeds
They return to take down what they’ve conceived!

Songtekstvertaling

De architecten zullen wraak nemen.
Van de scheuren als bewust onkruid
Ze keren terug om neer te halen wat ze bedacht hebben.
Ik denk dat er iets in de lucht zit dat ik adem.
Ik zal niet ademen!
De atmosfeer om me heen ontwijkt mijn longen!
Ik bewaar mijn laatste adem voor het einde!
Hoe moet ik je redden?
Als ik je niet eens van mezelf kan redden…
Ik ben verloren zonder jou... vallen.)
In een wereld van mijn eigen creatie
De architecten zullen wraak nemen.
Hun gezichten, wazig en donker gehuld.
Je moet leren je lot te omarmen.
Dus doe je ogen dicht en wacht!
Hoe moet ik je redden?
Als ik je niet eens van mezelf kan redden…
Ik ben verloren zonder jou... vallen.)
In een wereld van mijn eigen creatie
Deze ogen hebben profetie gezien!
Er zijn gezichten ... wazig, en donker gehuld in profetie!
Deze ogen hebben profetie gezien.
De architecten zullen wraak nemen.
Van de scheuren als bewust onkruid
Ze keren terug om neer te halen wat ze bedacht hebben.