Subsonic Fallout — Hanging Waters songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Hanging Waters" van Subsonic Fallout.

Songteksten

Caught between dimensions, I’m falling into the abyss
The waves flow above me, as I loose sight of the surface!
The sea, like a million sapphires… the light fades as I descend!
(my lungs fill with the void)
Someone help, I’m drowning! (The waters flow above me)
I… relinquish myself to you, and breath in the ocean
My lungs fill with destiny!
The surface becomes the abyss, and the abyss becomes the surface!
The world becomes inverted, and I manifest on the other side
Rest assured, this isn’t paradise
I awake in heaven… crucified!
I arise from the depths… welcoming a new reality!
Imagine my surprise, when I discover it’s all been a lie!
(oh, oh-oh) This is a transformation
(oh, oh-oh) I will rise… reborn!
(oh, oh-oh) This is a reformation!
(drowning) Welcome to the new kingdom!
This is not paradise this is an illusion
Everything you promised was a lie!
This is not paradise, this is a betrayal
Everything you swore… was a lie!
Rest assure! This isn’t paradise…
I awake, I awake…
I awake in heaven…
Crucified!
I breath in a new mentality, as my lungs fill with the void!
I transcend dimensions!
And fall into sapphires!
The waves crash above us!
And we are drowning in the tides…
Of your callous embrace!

Songtekstvertaling

Gevangen tussen dimensies, val ik in de afgrond.
De golven stromen boven me, als ik het zicht op het oppervlak verlies!
De zee, als een miljoen saffieren... het licht vervaagt als ik afdaal!
(mijn longen vullen met de leegte)
Help, ik verdrink. (Het water stroomt boven mij)
Ik ... geef mezelf over aan jou, en adem in de oceaan.
Mijn longen vullen zich met het lot!
Het oppervlak wordt de afgrond, en de afgrond wordt het oppervlak!
De wereld wordt omgekeerd, en ik manifesteer me aan de andere kant
Wees gerust, dit is geen paradijs.
Ik word wakker in de hemel... gekruisigd!
Ik kom uit de diepte ... en verwelkom een nieuwe realiteit!
Stel je mijn verbazing voor, als Ik ontdek dat het allemaal een leugen was!
dit is een transformatie.
Ik zal opstaan ... herboren!
dit is een Reformatie.
welkom in het nieuwe koninkrijk.
Dit is geen paradijs. dit is een illusie.
Alles wat je beloofde was een leugen!
Dit is geen paradijs, dit is verraad.
Alles wat je zwoer ... was een leugen!
Wees gerust! Dit is geen paradijs.…
Ik word wakker.…
Ik ontwaak in de hemel…
Gekruisigd!
Ik adem een nieuwe mentaliteit in, als mijn longen vullen met de leegte!
Ik overstijg dimensies!
En in saffieren vallen!
De golven crashen boven ons!
En we verdrinken in het getij.…
Van je harteloze omhelzing!