Subsonic Fallout — Contact songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Contact" van Subsonic Fallout.

Songteksten

We are the children of the stars
We are reborn, we are the chosen
Starlight shines upon us
The heavens are within our grasp
(We) we are — an expression of the universe
And I shall become infinite
Cities born by the blessing of starlight
(Cities beneath endless skies)
The stars…
Align…
Behold, the stars align!
(align)
Upon a billion burning flames
(celestial, awakening)
Look to the stars, whisper my name
(Every piece of you and me, forged from cosmic star debris)
We are held together by a cosmic string…

Songtekstvertaling

Wij zijn de kinderen van de sterren
We zijn herboren, we zijn de uitverkorenen.
Sterrenlicht schijnt op ons
De hemel is binnen ons bereik.
Wij zijn een uitdrukking van het universum.
En Ik zal oneindig worden
Steden geboren door de zegen van starlight
(Steden onder eindeloze hemelen)
Ster…
Align…
Aanschouw, de sterren staan op één lijn.
(align)
Op een miljard brandende vlammen
(celestial, awakening))
Kijk naar de sterren, fluister mijn naam
(Elk stukje van jou en mij, gesmeed uit kosmische sterren puin)
We worden bij elkaar gehouden door een kosmische snaar…