Sub Focus — Torus songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Torus" van Sub Focus.

Songteksten

You see it?
OK, see it?
Right in this position here, straight ahead, in between the tree- there it is
again!
Watch, straight ahead off the flash back there sir. There it is
Yeah I see it too
It’s right on the horizon. It’s as though there was an eclipse or something
there for a minute or two
It’s now turning a full circle
OK we’re looking at a thing about two or three hundred yards away.
It looks like an eye… It appears to be moving a little bit this way.
It’s brighter than it has been
It’s coming this way, it’s definitely coming this way

Songtekstvertaling

Zie je het?
Zie je het?
Recht in deze positie hier, recht vooruit, tussen de boom - daar is het
nog een keer.
Kijk, recht voor de flash. Daar is het.
Ja, ik zie het ook.
Het is aan de horizon. Het is alsof er een eclips was of zoiets.
daar voor een minuut of twee
Het draait nu een hele cirkel.
Oké, we kijken naar iets ongeveer twee of driehonderd meter verderop.
Het lijkt op een oog... het lijkt een beetje deze kant op te bewegen.
Het is helderder dan het is geweest
Het komt deze kant op, het komt zeker deze kant op.