Steven Cooper — Bigger (feat. Akon) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Bigger (feat. Akon)" van Steven Cooper.

Songteksten

I wanna be bigger, bigger than the fame,
Bigger than the lights, bigger than the money
Out on the stage
I wanna be bigger, bigger than it all,
Bigger than the glory, So I could never fall,
Bigger than the sky, bigger than the clouds,
We never coming down
I’ma, bit bigger like David taking Goliath
just trying to get my voice steady screaming out through the silence
this industry makes me resort to violence
'cause I’ve been kicked around too long, stuck these vice grips
plus, when nobody supports you, they pirate
so there’s no money left to make the next of my hits
other rappers ignoring me, now on my list
'cause I’ve been keeping track of the dust left on my kicks
ugh, and ya’ll are bound to see
I’m out to be much bigger than all those surrounding me
while you’re dreaming of stars, I reach for galaxies
if you’re doubting me, keep on, I’m bound to be
I wanna be bigger, bigger than the fame,
Bigger than the lights, bigger than the money
Out on the stage
I wanna be bigger, bigger than it all,
Bigger than the glory, So I could never fall,
Bigger than the sky, bigger than the clouds,
We never coming down
(I'mma be bigger, yeah
Say I’mma be bigger, cool!)
Oh, ah oh, oh ah oh
So big, these haters here must stop
'cause you talk a big game, but I learn to trust not
been doing it long enough and I’ve had enough stops
so I’ll do it 'till I make it or until my lungs pop
here so watch out, until I grow old and I’m a wash out
I’mma be the biggest thing shining, so pull your watch out
forget a platinum record, I’m bigger than first or second
I’m larger than premadonna’s, all you snakes and anaconda’s
not finished with my sentence, no period, put a comma
this thing is running on, my message just getting longer
there’s a sauna burning up, with this world against me
I’mma be the biggest thing that you ever did see

Songtekstvertaling

Ik wil groter zijn, groter dan de roem,
Groter dan de lichten, groter dan het geld.
Op het podium
Ik wil groter zijn, groter dan alles.,
Groter dan de glorie, zodat ik nooit zou vallen.,
Groter dan de hemel, groter dan de wolken,
We komen nooit naar beneden.
Ik ben groter dan David die Goliath meeneemt.
ik probeer mijn stem stil te houden, schreeuwend door de stilte.
deze industrie maakt dat ik gebruik maak van geweld.
want ik ben al te lang getrapt, ik heb deze klemmen vastgezet .
en als niemand je steunt, worden ze piraat.
dus er is geen geld meer om mijn volgende hits te maken.
andere rappers negeren me, nu op mijn lijst.
want Ik heb het stof op m ' n trappen bijgehouden.
en je zult het wel zien.
Ik wil groter zijn dan iedereen om me heen.
terwijl je droomt van sterren, reik ik naar sterrenstelsels
als je aan me twijfelt, ga dan door.
Ik wil groter zijn, groter dan de roem,
Groter dan de lichten, groter dan het geld.
Op het podium
Ik wil groter zijn, groter dan alles.,
Groter dan de glorie, zodat ik nooit zou vallen.,
Groter dan de hemel, groter dan de wolken,
We komen nooit naar beneden.
Ik zal groter zijn.
Zeg dat ik groter zal zijn, cool!)
Oh, ah oh, oh ah oh
Zo groot, deze haters hier moeten stoppen
omdat je een groot spel praat, maar ik leer niet te vertrouwen.
ik doe het al lang genoeg en ik heb genoeg stops gehad.
dus ik doe het tot ik het haal of tot m ' n longen eruit springen.
hier dus pas op, totdat ik oud word en ik een wasbeurt ben
Ik zal het grootste ding zijn dat schijnt, dus trek je horloge uit
vergeet een platina plaat, Ik ben groter dan de eerste of tweede
Ik ben groter dan premadonna 's, jullie slangen en anaconda' s.
niet klaar met mijn zin, geen punt, zet een komma
dit ding gaat door, mijn bericht wordt steeds langer
er brandt een sauna op, met deze wereld tegen me.
Ik zal het grootste zijn dat je ooit hebt gezien.