Steve Harley — Cavaliers songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Cavaliers" van Steve Harley.

Songteksten

Make mine old time, or iil spit in your eye
Its better than lying, anytime. ..
Im horrified of modern times, Im trying
Very hard to keep up my guard
Everythings becoming drag, wed best be off
Escape the bad- could be very sad
Misery coming over me, Im thinking about
Going blind and dont want to see.
Shift around this one-song town
Like a sparrow with a broken wing -feeling blue!!!
Terrified to step outside, its so easy
To make a suicide come true
Masturbation-getting off; you can scoff
Your ideals offer nothing new!
Im getting ready to run and hide,
Looking for a suitable bitch to crucify.
Were all beginqing to Testify, testify-its getting fierce
Were all beginning to testify,
Testify, to be cavaliers
How does it feel now youve testified?
Love to have God next to me with his
Hands around my throat in harmony
Take away the silver tray, fetch me water
God, give me strength, Im in pain
Seeing, blow-job blues and boogaloos
Ten little niggers hooked on absinthe and daffodils
Telling tales of white gardinia,
Honky-tonking all the love thats in ya!
Were all beginqing to Testify, testify-its getting fierce
Were all beginning to testify,
Testify, to be cavaliers
How does it feel now youve testified?
Long-tailed coat, a silly joke; they drink
Like men then see them choke on coca-cola
Morgue-like iips and waitress tips and you
Shuffle around on your sabrina hips
Make mine old time or Ill spit in your eye
Its better than lying-anytime
Horrified to step outside, trying very
Hard to keep up my guard.
Were all beginqing to Testify, testify-its getting fierce
Were all beginning to testify,
Testify, to be cavaliers
How does it feel now youve testified?

Songtekstvertaling

Maak de mijne oud, of ik spuug in je oog.
Het is beter dan liegen, altijd. ..
Ik ben geschokt door de moderne tijd, Ik probeer
Erg moeilijk om op mijn hoede te blijven
Alles wordt saai, we kunnen maar beter gaan.
Ontsnap aan het slechte-kan erg verdrietig zijn
Ellende komt over me heen, Ik denk aan
Blind worden en niet willen zien.
Draai rond deze stad met één lied
Als een mus met een gebroken vleugel-gevoel blauw!!!
Bang om naar buiten te gaan, het is zo makkelijk.
Om een zelfmoord uit te laten komen
Masturbatie-uitstappen; je kunt bespotten
Jouw idealen bieden niets nieuws!
Ik maak me klaar om te vluchten en me te verstoppen.,
Op zoek naar een geschikte teef om te kruisigen.
Waren allemaal begonnen om te getuigen, te getuigen-het wordt woest
We beginnen allemaal te getuigen.,
Getuigen, om cavaliers te zijn
Hoe voelt het nu dat je getuigd hebt?
Liefde om God naast me te hebben met zijn
Handen rond mijn keel in harmonie
Haal het zilveren dienblad weg, haal water voor me.
God, geef me kracht, Ik heb pijn
Zien, blow-job blues en boogaloos
Tien nikkers verslaafd aan absint en narcissen.
Verhalen vertellen over witte gardinia,
Honky-tonking alle liefde die in je zit!
Waren allemaal begonnen om te getuigen, te getuigen-het wordt woest
We beginnen allemaal te getuigen.,
Getuigen, om cavaliers te zijn
Hoe voelt het nu dat je getuigd hebt?
Langstaartjas, een domme grap; ze drinken
Als mannen zien ze dan stikken in coca-cola.
Lijkenhuis-achtige iips en serveerster fooien en jij
Schud rond op je Sabrina heupen
Laat de mijne oud worden of ik spuug in je oog.
Het is beter dan liegen.
Geschokt om naar buiten te gaan, proberen zeer
Moeilijk om op mijn hoede te blijven.
Waren allemaal begonnen om te getuigen, te getuigen-het wordt woest
We beginnen allemaal te getuigen.,
Getuigen, om cavaliers te zijn
Hoe voelt het nu dat je getuigd hebt?