Steve Aoki — Bring You to Life (Transcend) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Bring You to Life (Transcend)" van Steve Aoki.

Songteksten

You crash and burn we can start the fire
To save us from the coldest night
We can find our way and let the northern lights lead us
Back home to a bluer sky
In a city of nightmares, I was a dreamer
I took a fall just to learn to fly
Found beauty in darkness
That they will never find
And I will wait for you
Until the end of time
I will wait.
To bring you the light
To bring you the light
I will wait…
Let them tear us down we’ll build a different life
Read our hearts of the coldest ice
We can find our way we’ll let the ocean tide lead us
Back home to a warmer night
In a city of nightmares, I was a dreamer
I took a fall just to learn to fly
Found beauty in darkness
That they will never find
And I will wait for you
Until the end of time
I will wait for you
I will wait for you
I will wait…
To bring you the light

Songtekstvertaling

Als je crasht en brandt, kunnen we het vuur aansteken.
Om ons te redden van de koudste nacht
We kunnen onze weg vinden en de noorderlichten ons laten leiden
Terug naar huis naar een blauwer hemel
In een stad van nachtmerries, was ik een dromer
Ik ben gevallen om te leren vliegen.
Vond schoonheid in de duisternis
Dat ze nooit zullen vinden
En Ik zal op je wachten.
Tot het einde der tijden
Ik wacht wel.
Om je het licht te brengen
Om je het licht te brengen
Ik zal wachten.…
Laat ze ons slopen we bouwen een ander leven
Lees onze harten van het koudste ijs
We kunnen onze weg vinden we laten de oceaan ons leiden
Terug naar huis naar een warmere nacht
In een stad van nachtmerries, was ik een dromer
Ik ben gevallen om te leren vliegen.
Vond schoonheid in de duisternis
Dat ze nooit zullen vinden
En Ik zal op je wachten.
Tot het einde der tijden
Ik zal op je wachten.
Ik zal op je wachten.
Ik zal wachten.…
Om je het licht te brengen