Stephanie — Young One Everywhere songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Young One Everywhere" van Stephanie.

Songteksten

Can’t escape this question in my mind, all around me.
People fall in love but I was blind till you found me.
I don’t know why, I can’t stop the fire that grows inside.
I don’t know how and I can’t control it now.
Young ones everywhere, making music they can share.
Young ones everywhere, touching hands to show they care.
Young ones everywhere, get the feeling in the air.
Young ones everywhere, miss somebody who’s not there.
Sometimes, I’ve a feeling I could give love forever
Strong enough to make my heart relieve nights together.
You shared my dreams, now it’s hard for me to understand
Just what it means, were they castles in the sand?
Young ones everywhere, making music they can share.
Young ones everywhere, touching hands to show they care.
Young ones everywhere, get the feeling in the air.
Young ones everywhere, miss somebody who’s not there.

Songtekstvertaling

Ik kan niet ontsnappen aan deze vraag in mijn hoofd, overal om me heen.
Mensen worden verliefd, maar ik was blind tot je me vond.
Ik weet niet waarom, ik kan het vuur dat erin groeit niet stoppen.
Ik weet niet hoe en ik kan het nu niet beheersen.
Overal jonge mensen die muziek maken die ze kunnen delen.
Overal jongeren, handen aanraken om te laten zien dat ze om je geven.
Jongeren overal, krijg het gevoel in de lucht.
Jongeren overal, mis iemand die er niet is.
Soms heb ik het gevoel dat ik voor altijd liefde kan geven.
Sterk genoeg om mijn hart te verlichten nachten samen.
Je deelde mijn dromen, nu is het moeilijk voor mij om te begrijpen
Waren het kastelen in het zand?
Overal jonge mensen die muziek maken die ze kunnen delen.
Overal jongeren, handen aanraken om te laten zien dat ze om je geven.
Jongeren overal, krijg het gevoel in de lucht.
Jongeren overal, mis iemand die er niet is.