Starling Electric — To Flunker With Love songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "To Flunker With Love" van Starling Electric.

Songteksten

I want to see you, I wanted to say
Only one year lost and you’ve eleven more coming soon
It’s not a dream, it’s only us
I want to be you, I wanted to say
But only the you that’s lost, you’ve let me sleep it off
It’s not a dream, it’s only us
Like a feeling that is faint
Or am I electric saint to General Sleeping?
I always knew about you
You could do the mind guerilla so good
And when they asked you to present that fall
Well, I never saw it coming at all

Songtekstvertaling

Ik wil je zien.
Slechts een jaar verloren en er komen er nog elf aan.
Het is geen droom, alleen wij.
Ik wil jou zijn, Ik wilde zeggen
Maar alleen de jij die verloren is, je hebt me laten slapen.
Het is geen droom, alleen wij.
Als een gevoel dat zwak is
Of ben ik electric saint to General slapend?
Ik heb altijd van je geweten.
Je zou de geest Guerrilla zo goed kunnen doen.
En toen ze je vroegen om die val te presenteren
Ik zag het helemaal niet aankomen.