Starling Electric — The St. Valentines Day Massacre songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The St. Valentines Day Massacre" van Starling Electric.

Songteksten

The colonization of hearts, «misfire» was often called out
And you recalled another time when autumn, ghost writer
Started to scare up an infinite age of the sad sadness
And, Valentine, you could have been mine
I always wondered about it
Were you under a sexual hex?
Do exits line our hours here?
All of our gardens were startled
When you started guarding your stars
Runaway, you’re going
I looked into your eyes, and they became the axis of my life
All these changes came together in the middle of one night

Songtekstvertaling

De kolonisatie van harten," misfire " werd vaak geroepen
En je herinnerde je een andere keer toen herfst, spookschrijver
Begon een oneindige tijd van droefheid op te jagen.
En Valentine, je had van mij kunnen zijn.
Ik heb het me altijd afgevraagd.
Zat je onder een seksuele vloek?
Houden uitgangen onze uren hier?
Al onze tuinen waren geschrokken.
Toen je je sterren begon te bewaken
Wegloper, je gaat
Ik keek in je ogen en ze werden de as van mijn leven.
Al deze veranderingen kwamen samen in het midden van een nacht.