Starling Electric — Black Ghost/Black Girl songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Black Ghost/Black Girl" van Starling Electric.

Songteksten

Black ghost, that girl
The Indian feather she reflected
Crashed into candles that she melted onto one connector
From the walled-up
Evening’s dolled up
Silver calls oh yeah
Oh yeah
Black went, that world
When suddenly it came for collection
Your flowers were folded
To serve by the coming collection
From the walled-up
Evening’s dolled up
Silver calls oh yeah
May I stay a while in the sun
Your cloud

Songtekstvertaling

Black ghost, that girl
De Indische veer die ze weerspiegelde
Botste op kaarsen die ze smolt op een connector.
Van de ommuurde
De avond is opgedoft.
Silver calls oh yeah
Oh ja
Black got, that world
Toen het plotseling kwam om te verzamelen
Je bloemen waren gevouwen.
Te dienen door de komende collectie
Van de ommuurde
De avond is opgedoft.
Silver calls oh yeah
Mag ik een tijdje in de zon blijven?
Uw wolk