Stalley — NineteenEighty7 [feat. ScHoolboy Q] songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "NineteenEighty7 [feat. ScHoolboy Q]" van Stalley.

Songteksten

Midwest nigga in the West
Red Corvette speeding down sunset
Ski mask, black Tec pulling through the set
Gang signs and palm trees, bomb weed and becks
Mentality complex, conscious but get vexed
Over gangster instrumentals, instrumental to the rap game
Yeah the aim simple, target the lame and stay in the lane
As I dip through the ghetto with metal rings and coke gets peddled
The sun gon' shine 'em all after the smoke settles
My mom’s blood levels is high
Her son high ridin' 'round with the devils so she pray to Allah
Hoping the demons gon' let go
I hustle for these C-notes, tuck drugs in my pea coat
Dipping from the RICO watching people through the peephole
A wolf in sheep’s clothes, hear no evil and I speak no
Word to dangerous minds, spend no time with a weak soul
Spiritual and lethal a deadly combination
Pulling on the joint trying not to break my concentration
They say the game is locked, I’m tryna bust the combination
They want me to tell the story but I ain’t for the conversation
So I’m contemplating, quit this rap ish or be blatant
And they all hating so I might just well stop faking
Like, I’m like them or I like them while I’m riding around with it
I guess I’mma pipe 'em
Murder one man down, I’m the man hands down
Ain’t nobody like him, that’s why I’m this way
It’s me against this world and I’m down for the play
Had the banger with 30 shots, nigga at 19
Had them cookies more fiends
Had a dream at 26, get it by all means
2013 green
Couple O’s, couple K’s, couple Glocks
Bodies lay, couple yawks
A lot of homicide, Chevy slide on Pirellis
Full fur diamond blur, a young Jim Kelly
Million dollar phone calls on a black celly
Black power trying to escape Jack Bauer and the Federales
Rally stripe Monte
'03 going back to Cali in my dopemans
Starch tan khakis and my Raybans
Fly gangster, dirty niggas hate him
Fly chicks wanna date him cause I stay gold
Rubberband bankroll, load the Mac 11, let’s roll!
We gotta take mo', they got me on my mobbing ish
'99 stick-up kids, niggas came to rob
So lay down or get hit with these metal sticks
My niggas chop ten and shave bricks tryna escape Satan and housing bricks
So for freedom I’m
Malcolm in the Middle, I’m Malcolm Little with a ink pen
A long way from Malcolm-Jamal Warner living
No Theo Huxtable I hustle for my living
Never had to fit in in the survival of the fittest
A hustler told me if you riding, then you get in
No time to be a scary nigga today
If you out in these streets, you gotta be down for the play

Songtekstvertaling

Midwest nigga in het Westen
Rode Corvette rijdt door zonsondergang
Skimasker, zwarte Tec trekt door de set
Bendetekens en palmbomen, onkruid en becks
Mentaliteitscomplex, bewust maar geïrriteerd
Over gangsterinstrumenten, instrumenteel voor het rap spel
Ja, het doel is simpel, richt op de kreupelen en blijf in de rijstrook
Als ik door het getto duik met metalen ringen en coke wordt verkocht
De zon schijnt als de rook is neergedaald
Mijn moeders bloedspiegel is hoog.
Haar zoon, hoog rijdend rond met de duivels, zodat ze tot Allah bidt.
Hopend dat de demonen gaan loslaten
Ik hustle for these C-notes, Stop drugs in mijn erwtenjas
Van de RICO kijkend naar mensen door het kijkgat
Een wolf in schaapskleren, hoor geen kwaad en ik spreek NEE
Woord aan gevaarlijke geesten, breng geen tijd door met een zwakke ziel
Spiritueel en dodelijk een dodelijke combinatie
Trekken aan de joint proberen niet mijn concentratie te breken
Ze zeggen dat het spel op slot is, Ik probeer de combinatie niet te breken.
Ze willen dat ik het verhaal vertel, maar ik ben niet voor het gesprek.
Dus ik overweeg, stop met rappen of wees schaamteloos.
En ze haten allemaal, dus ik zou kunnen stoppen met doen alsof.
Ik ben zoals zij of ik vind ze leuk terwijl ik ermee rond rijd.
Ik denk dat ik ze ga pijpen.
Moord een man neer, ik ben de man met de handen naar beneden
Er is niemand zoals hij, daarom ben ik zo.
Ik ben tegen deze wereld en ik ben voor het stuk.
Hij had 30 schoten, nikker op z ' n 19de.
Ik Had nog meer koekjes.
Ik had een droom toen ik 26 was.
2013 groen
Paar O 'S, paar K' S, paar Glocks
Lichamen liggen, een paar geeuwen
Veel moordzaken, Chevy slide op Pirellis.
Full fur Diamond blur, een jonge Jim Kelly
Telefoongesprekken van een miljoen dollar op een zwarte cel.
Black power probeert te ontsnappen aan Jack Bauer en de Federales.
Rally stripe Monte
'03 terug naar Cali in mijn dopingmans
Zetmeeltan kaki 's en mijn Rayban' s
Fly gangster, dirty niggas haten hem.
Fly chicks wil met hem uit want ik blijf goud
Rubberband bankroll, laad de Mac 11, laten we gaan!
We moeten gaan, ze hebben me te pakken.
'99 overvallers, negers kwamen om te beroven.
Dus ga liggen of word geraakt met deze metalen stokken.
Mijn negers hakken er tien en scheren stenen proberen te ontsnappen aan Satan en huizen stenen
Dus voor de Vrijheid ben ik
Malcolm in the Middle, I ' m Malcolm Little with a ink pen
Een lange weg van Malcolm-Jamal Warner
Geen Theo Huxtable ik werk voor mijn brood.
Ik heb me nooit hoeven te mengen in de overleving van de sterkste.
Een ritselaar vertelde me dat als je rijdt, dan stap je in
Geen tijd om een enge Neger te zijn vandaag.
Als je in deze straten bent, moet je naar beneden voor het stuk.