Spice Girls — Tell Me Why songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Tell Me Why" van Spice Girls.

Songteksten

Oooh
We could have had it all
But you turned your back
We started with dreams
We started a team
But you weren’t as true as you always seemed
You promised to love
No matter what
Yet you turned your back and walked out on me What made you think
That without me Your life would be so much better but now you see (oh-oh, but now you see)
That without me Your hopes and dreams (your hopes and your dreams)
Will never be as good as what you had with me Tell me why, oh why (so tell me why)
Did we end up this way
When we tried, we tried (we tried)
To make everything okay (oooh)
Tell me why, oh why
Did you feel you couldn’t stay
When we could have stayed together
But you wanted it this way
You never thought
That I would find out
All of the things you said about us When you’re the one who
Decided to Erase all our plans and say you approved
What made you think
That without me Your life would be so much better but now you see (so much
better, but now you see)
That without me (without me)
Your hopes and dreams (they will never)
Will never be as good as what you had with me (had with me)
Tell me why, oh why (tell me why)
Did we end up this way (did we end up this why)
When we tried, we tried (when we tried)
To make everything okay (yes we did)
Tell me why, oh why
Did you feel you couldn’t stay (did you feel you couldn’t stay)
When we could have stayed together (we could have stayed)
But you wanted it this way
Tell me why, oh why (did we end up this way)
Did we end up this way (I thought it was okay)
When we tried, we tried
To make everything okay (we tried, tried, tried so hard)
Tell me why, oh why
Did you feel you couldn’t stay (but it was you who wanted to leave)
When we could have stayed together
But you wanted it this way
Now tell me was it Your plan all along
To try and use me, and then let go Now where is the trust
We had between us I guess that you, never played by the rules
Can you tell me Tell me why, oh why
Did we end up this way
When we tried, we tried
To make everything okay (we tried, we tried again)
Tell me why, oh why (yes we did)
Did you feel you couldn’t stay
When we could have stayed together
(you felt you couldn’t stay, but you wanted it this way)
But you wanted it this way
Tell me why, oh why (oh tell me why)
Did we end up this way
When we tried, we tried (we always tried again)
To make everything okay (we always tried again)
Tell me why, oh why (somebody tell me why)
Did you feel you couldn’t stay
When we could have stayed together
But you wanted it this way (you wanted this way)
Tell me why, oh why (whoa-oh tell me why)
Did we end up this way (yeah-yeah-yeah)
When we tried, we tried
To make everything okay
Tell me why, oh why
Did you feel you couldn’t stay
When we could have stayed together
But you wanted it this way

Songtekstvertaling

Oooh
We hadden alles kunnen hebben.
Maar je draaide je om.
We begonnen met dromen.
We begonnen een team.
Maar je was niet zo waar als je altijd leek.
Je beloofde om lief te hebben
Wat er ook gebeurt.
Maar je draaide je om en liep bij me weg wat je deed denken
Dat zonder mij je leven zoveel beter zou zijn maar nu zie je (oh-oh, maar nu zie je)
Dat zonder mij je hoop en dromen (je hoop en je dromen)
Zal nooit zo goed zijn als wat je had met mij Vertel me Waarom, oh waarom (dus vertel me waarom)
Zijn we zo geëindigd?
Toen we het probeerden, probeerden we het.)
Om alles goed te maken (oooh)
Vertel me waarom.
Voelde je dat je niet kon blijven?
Toen we samen hadden kunnen blijven.
Maar je wilde het op deze manier
Je had nooit gedacht
Dat ik erachter zou komen
Alle dingen die je over ons zei Toen jij degene was die ...
Besloten om al onze plannen te wissen en te zeggen dat je het hebt goedgekeurd.
Waarom denk je dat?
Dat zonder mij je leven zoveel beter zou zijn maar nu zie je (zo veel
beter, maar nu zie je)
Dat zonder mij)
Uw hoop en dromen (ze zullen nooit)
Zal nooit zo goed zijn als wat je met mij had.)
Vertel me waarom.)
Zijn we zo geëindigd?)
Toen we het probeerden, probeerden we het.)
Om alles goed te maken (ja dat deden we)
Vertel me waarom.
Voelde je dat je niet kon blijven?)
Als we samen hadden kunnen blijven)
Maar je wilde het op deze manier
Vertel me Waarom, oh waarom (zijn we zo geëindigd)
Zijn we zo geëindigd (ik dacht dat het goed was)
Toen we het probeerden, probeerden we
Om alles goed te maken (we probeerden, probeerden, probeerden zo hard)
Vertel me waarom.
Voelde je dat je niet kon blijven (maar jij was het die wilde vertrekken)
Toen we samen hadden kunnen blijven.
Maar je wilde het op deze manier
Zeg eens, was het al die tijd jouw plan?
Om me te gebruiken, en dan nu laten gaan waar is het vertrouwen
We hadden iets met elkaar. Ik denk dat jij je nooit aan de regels hield.
Kun je me vertellen waarom?
Zijn we zo geëindigd?
Toen we het probeerden, probeerden we
Om alles goed te maken (we hebben het geprobeerd, we hebben het opnieuw geprobeerd)
Vertel me waarom.)
Voelde je dat je niet kon blijven?
Toen we samen hadden kunnen blijven.
(je voelde dat je niet kon blijven, maar je wilde het op deze manier)
Maar je wilde het op deze manier
Vertel me Waarom, oh waarom (Oh vertel me waarom)
Zijn we zo geëindigd?
Toen we het probeerden, hebben we het geprobeerd (we hebben het altijd weer geprobeerd)
Om alles goed te maken (we hebben het altijd weer geprobeerd)
Vertel me waarom.)
Voelde je dat je niet kon blijven?
Toen we samen hadden kunnen blijven.
Maar je wilde het op deze manier.)
Vertel me waarom.)
Zijn we zo geëindigd?)
Toen we het probeerden, probeerden we
Om alles in orde te maken.
Vertel me waarom.
Voelde je dat je niet kon blijven?
Toen we samen hadden kunnen blijven.
Maar je wilde het op deze manier