Spice Girls — Spice Invaders songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Spice Invaders" van Spice Girls.

Songteksten

The spicy girls are here on the planet earth.
Are you too spicy?
YES!
(whistling) Aye-yoo!
This song is full of valid information. Information like
(ring) never wee with your knickers on.
Hold, hold (ring) a minute, that’s my phone! (ring) Hello?
Hello, um, about… I can’t believe my… aaahhh
It’s um, it’s a mad woman. Get lost!
Melanie’s always on the phone.
I’m not always on the phone! I used to be always on the phone
but now I’m not cause I’ve got ear rot.
And she’s always late.
No I’m not, it’s my driver, he drives slow. I like this bit.
(whistling)
(whistling) I’ve never been any good at whistling.
You can hum then, not whistle.
(whistling)
Uh, hum? eh ha
(humming) (Emma &Victoria)
Where’s Geri and Mel at this point?
I think they’re asleep.
I thought it was a bit quiet.
No, Geri’s writin' a poem under a tree somewhere.
No she’s hugging that tree. Hug that tree, Geri!
You’d never guess what, you’d never believe this. Alright listen to this.
Oh… what is it, Geri?
Oooh… what is it? Listen, listen listen. What is it? What is it?
Friendship often survives the relationship from which it was neglected.
What?
Ignoring your conscience allows you to justify everything!
Don’t you agree?
Geri, is you readin' that out of a book?
Yeah. Ha ha
(humming) (Emma &Victoria)
(ba, ba, bam) (Geri &Mel C)
La, la, la, la, la, la, la, la AHHHH!!!
That’s what you got to do when you get really stressed, you just
go AHHHH!!!
(clapping) (laughing)
I should be over there eatin' my sweets, I think.
You’re so cute. Ginger! You’re just so cute.
Alright Ginge, how’s your… beep!
No, it’s Ginger like Ginger Rogers. It’s not like «ginge».
Well, there’s nothing wrong with being ginger.
There is nothing wrong. I’m out of a bottle anyway.
ha ha ha (Mel C and Geri)
(humming) Baby, Posh and Ginger and we’ve got Scary and Sporty! Yeah!
(humming) (Emma &Victoria)
Mixed together in a cooking pot, you have the Spice Girls! (Mel B &Geri)
(humming) (Emma, Victoria &Mel B)
Ba, ba, blah
(humming) (Emma &Victoria)
I want that Indian bit to come again. Where is it?
Ahh… we are the chosen ones…
(humming) (Emma &Victoria)
it didn’t last very long, did it?
(ba, ba, bam) (Geri &Mel C)
(scatting) Lift your knee up, tap it to the left. Gonna lift
your knee up, tap it to the left.
That could be a new dance.
(humming) (Emma &Victoria)
(ba, ba, bam) (Geri &Mel C)
Ha, ha. We don’t wanna get in trouble now do we? No… I don’t
know what you mean by that, though. I… you know… we’re not trying to be offensive…
(ba, ba, bam) (Geri &Mel C)
(humming) (Emma &Victoria)
Exactly…
Exactly, exactly.
I quite like that.
Yeah, I do too

Songtekstvertaling

De pittige meisjes zijn hier op de planeet aarde.
Ben je te pittig?
Ja!
Aye-yoo!
Dit nummer staat vol met geldige informatie. Informatie zoals
nooit plassen met je slipje aan.
Wacht even, dat is mijn telefoon. Hallo?
Hallo, over ... Ik kan mijn ...
Het is een gekke vrouw. Rot op!
Melanie is altijd aan de telefoon.
Ik ben niet altijd aan de telefoon! Ik was altijd aan de telefoon.
maar nu ben ik niet omdat ik oorrot heb.
En ze is altijd te laat.
Nee, dat ben ik niet, het is mijn chauffeur, hij rijdt langzaam. Ik vind dit leuk.
(fluiten)
ik ben nooit goed geweest in fluiten.
Dan kun je neuriën, niet fluiten.
(fluiten)
Hum? eh ha
(neuriën) (Emma &Victoria)
Waar zijn Geri en Mel op dit moment?
Ik denk dat ze slapen.
Ik dacht dat het een beetje stil was.
Nee, Geri schrijft ergens een gedicht onder een boom.
Nee, ze knuffelt die boom. Knuffel die boom, Geri!
Je raadt nooit wat, je zou dit nooit geloven. Luister hier eens naar.
Wat is er, Geri?
Wat is er? Luister, luister. Wat is er? Wat is er?
Vriendschap overleeft vaak de relatie waarvan ze verwaarloosd werd.
Wat?
Als je je geweten negeert, kun je alles rechtvaardigen.
Vind je ook niet?
Geri, lees je dat uit een boek?
Ja. Ha ha
(neuriën) (Emma &Victoria)
(ba, ba, bam) (Geri &Mel C)
La, la, la, la, la, la, La, La ahhhhh!!!
Dat moet je doen als je echt gestrest bent.
ga AHHHH!!!
(geklap) (lachend))
Ik zou daar mijn snoepjes moeten eten, denk ik.
Je bent zo schattig. Ginger! Je bent zo schattig.
Goed Ginge, hoe gaat het met je... piep!
Nee, Het is Ginger als Ginger Rogers. Het is niet zoals "ginge".
Er is niets mis met gember zijn.
Er is niets mis. Ik heb toch geen fles meer.
ha ha ha (Mel C en Geri))
Baby, Posh en Ginger en we hebben eng en sportief! Ja!
(neuriën) (Emma &Victoria)
Gemengd in een kookpot, heb je de Spice Girls! (Mel B &Geri)
(neuriën) (Emma, Victoria &Mel B)
Ba, ba, bla
(neuriën) (Emma &Victoria)
Ik wil dat die Indiaan weer komt. Waar is het?
Wij zijn de uitverkorenen.…
(neuriën) (Emma &Victoria)
het duurde niet lang, hè?
(ba, ba, bam) (Geri &Mel C)
til je knie op, tik hem naar links. Ik ga tillen.
je knie omhoog, tik naar links.
Dat kan een nieuwe dans zijn.
(neuriën) (Emma &Victoria)
(ba, ba, bam) (Geri &Mel C)
Ha, ha. We willen toch geen problemen? Nee, dat doe ik niet.
je weet wel wat je daarmee bedoelt. We proberen niet beledigend te zijn. …
(ba, ba, bam) (Geri &Mel C)
(neuriën) (Emma &Victoria)
Precies…
Precies.
Daar hou ik wel van.
Ja, ik ook.