Spetsnaz — Allegiance songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Allegiance" van Spetsnaz.

Songteksten

Do you remember, when we were dreamers?
When we were roaming the streets of our hearts?
Dressed in black, lost together
We swore never to part…
All the passion we possessed
All the problems we addressed
In Allegiance
In Allegiance
We were bleeding from the fights
Always fought to claim our rights
In Allegiance
A Sworn Allegiance
Do you see them? When you’re dreaming?
All the faces we left in the past
Dressed in white, nursed by angels
They’re Resting in peace at last
All the passion we possessed
All the problems we addressed
In Allegiance
In Allegiance
We were bleeding from the fights
Always fought to claim our rights
In Allegiance
In Allegiance
The controversy we produced
Be condemned and be accused
In Allegiance
In Allegiance
Always at each others backs
Slip through all the cracks
In Allegiance
A sworn Allegiance

Songtekstvertaling

Weet je nog, toen we dromers waren?
Toen we door de straten van ons hart zwerven?
Gekleed in het zwart, samen verloren
We hebben gezworen nooit te scheiden.…
Alle passie die we hadden
Alle problemen die we hebben aangepakt
In Trouw
In Trouw
We bloedden van de gevechten.
Altijd gevochten om onze rechten op te eisen
In Trouw
Een Gezworen Trouw
Zie je ze? Als je droomt?
Alle gezichten die we in het verleden hebben achtergelaten
Gekleed in het wit, verzorgd door engelen
Ze rusten eindelijk in vrede.
Alle passie die we hadden
Alle problemen die we hebben aangepakt
In Trouw
In Trouw
We bloedden van de gevechten.
Altijd gevochten om onze rechten op te eisen
In Trouw
In Trouw
De controverse die we hebben veroorzaakt
Veroordeeld en beschuldigd
In Trouw
In Trouw
Altijd aan elkaars rug
Glip door alle scheuren
In Trouw
Een gezworen trouw