Sour Alley — Grand Ontronce songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Grand Ontronce" van Sour Alley.

Songteksten

I walked into a great big hassle; she’s a one of a kind I know
Her mind towers like an Elven Princess; knows everything you know
Wooooah, I know. Wooooah, I know.
She enters the room like a great religion; she’s a one of a kind I’m told
She did arouse a cemetery, and the grateful dead arose
Wooooah, I know. Wooooah, I know.
Don’t she make, a grand ontronce
And what a royal, pain of ass
Ambitious, she’s a woman Caesar, does everything she wants
Her tongue flames like a Roman candle, says everything she wants
Wooooah, I know. Wooooah, I know.
Fills her shirt like a jello factory; like no other woman I’ve known
Parks her barn on my motorcycle, she’s a work of art to show
Wooooah, I know. Wooooah, I know.
Don’t she make, a grand ontronce
And what a royal, pain of ass
Repeat 1st verse then:
Don’t she make, a grand ontronce
And what a royal, pain of ass
Don’t she make, a grand ontronce
But what a sweet, pain of ass

Songtekstvertaling

Ik liep in een groot gedoe; ze is uniek, Ik weet het.
Haar geest torent als een Elven prinses; weet alles wat je weet
Ik weet het. Ik weet het.
Ze komt de kamer binnen als een grote religie; ze is een uniek type, heb ik gehoord.
Ze riep een begraafplaats op, en de grateful dead rees op.
Ik weet het. Ik weet het.
Verdient ze niet, een grote ontronce
En wat een koninklijke lastpak.
Ambitieus, ze is een vrouw Caesar, doet alles wat ze wil
Haar tong brandt als een romeinse kaars, zegt alles wat ze wil.
Ik weet het. Ik weet het.
Vult haar shirt als een jello fabriek, zoals geen andere vrouw die ik ken.
Parkeert haar schuur op mijn Motor, ze is een kunstwerk om te laten zien
Ik weet het. Ik weet het.
Verdient ze niet, een grote ontronce
En wat een koninklijke lastpak.
Herhaal dan het eerste vers:
Verdient ze niet, een grote ontronce
En wat een koninklijke lastpak.
Verdient ze niet, een grote ontronce
Maar wat een zoete, lastpak