Sour Alley — Chimerical Existence songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Chimerical Existence" van Sour Alley.

Songteksten

Young loves, young dreams, like seamstresses' seams
Have stitched a wilderness within
Tunes of love and some should ‘uves have built a fortress of unreals
Chimerically existing
Feelings fly, emotions lie to this beautiful lonely one
Sounds and sights that meet her eyes are always treated to a sad song
Pasted onto a face
With a future long, long since gone a chimerical place
Banners fly; color her sky, while she sensually combs her hair
Dragons fly and her white knights die,
While she silently sits and stares
Her chimerical world
And who is he? He lives within her dreams.
Guitar BREAK
Who is he who sits alone on some mystically shrouded hill?
Quite wise to a world’s old vice which pits a life of truth or dares
Against her realities
And who is he, lives in her dreams
Who is she who weeps alone while writing on a talking leaf?
Living life and living love just like a candle and a thief
With withered dreams
And who is he, lives in her dreams
And who is she, lives within my dreams
Deep within the waves of my dreams
Chimerically alive
Chimerically mine!
Guitar BREAK

Songtekstvertaling

Jonge liefdes, jonge dromen, zoals naaisters naden
Heb een wildernis binnen genaaid
Liefdeliederen en sommigen zouden een fort van onwerkelijkheden hebben gebouwd
Chimerisch bestaand
Gevoelens vliegen, emoties liegen tegen deze mooie eenzame
Geluiden en bezienswaardigheden die haar ogen ontmoeten worden altijd behandeld met een droevig lied
Op een gezicht geplakt
Met een toekomst lang, lang geleden weg een chimerische plek
Spandoeken vliegen, kleuren haar lucht, terwijl ze sensueel haar haar kamt.
Draken vliegen en haar witte ridders sterven,
Terwijl ze stil zit en staart
Haar chimerische wereld
En wie is hij? Hij leeft in haar dromen.
GITAARBREAK
Wie is hij die alleen zit op een mystiek gehulde heuvel?
Heel wijs voor de oude ondeugd van een wereld die een leven van waarheid of durft te riskeren.
Tegen haar realiteit in
En wie is hij, leeft in haar dromen
Wie is zij die alleen huilt terwijl ze op een pratend blad schrijft?
Leven en leven liefde net als een kaars en een dief
Met verdorde dromen
En wie is hij, leeft in haar dromen
En wie is zij, leeft in mijn dromen
Diep in de golven van mijn dromen
Chimerisch levend
Chimerically mine!
GITAARBREAK