Sons of Perdition — The Trickster songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Trickster" van Sons of Perdition.

Songteksten

A squalid shack huddled in a copse of withered trees
I awoke in its belly on a bed of dead leaves
Coyote leered beastly on the foot of the bed
One eye glowed like a pearl from the ruin of his head
«I've prayed an I’ve sang for four days and four nights»
«To cleanse your red blood from that poisonous bite»
«I've bought you some time, but another year you won’t see»
«Head east and make haste to the town of Trinity»
Poison’s in everything
Nothing’s without poison
Poison’s in everything
Nothing’s without poison
«A great healer roams the desert there, go find him if you will»
«He holds the spring to boundless life, and he’ll sell you your fill»
Coyote howled with laughter and his white eye bulged and grew
«My medicine has placed you on a path to something new»
Poison’s in everything
Nothing’s without poison
Poison’s in everything
Nothing’s without poison
The other men were gone, as was the sun from the sky
I was alone with the old shaman, with his blind and ghostly eye
I took my leave and breathed deeply of inky, endless night
The stars hung from the heavens with a cold infernal light

Songtekstvertaling

Een stinkend krot, gehuld in een kruik met verdorde bomen.
Ik werd wakker in zijn buik op een bed van dode bladeren
Coyote leunde beestachtig op de voet van het bed
Een oog gloeide als een parel van de ruïne van zijn hoofd
"Ik heb gebeden en ik heb vier dagen en vier nachten gezongen»
"Om je rode bloed te reinigen van die giftige beet»
"Ik heb je wat tijd gegeven, maar nog een jaar zul je niet zien»
"Ga naar het oosten en haast je naar Trinity»
Vergif zit in alles.
Niets is zonder vergif.
Vergif zit in alles.
Niets is zonder vergif.
"Een grote genezer zwerft daar door de woestijn, ga hem zoeken als je wilt»
"Hij heeft de bron tot grenzeloos leven, en hij zal je je vulling verkopen»
Coyote huilde van het gelach en zijn witte oog stolde en groeide
"Mijn medicijn heeft je op een pad gebracht naar iets nieuws»
Vergif zit in alles.
Niets is zonder vergif.
Vergif zit in alles.
Niets is zonder vergif.
De andere mannen waren weg, net als de zon uit de hemel.
Ik was alleen met de oude sjamaan, met zijn blinde en spookachtige oog.
Ik nam mijn verlof en ademde diep inky, eindeloze nacht
De sterren hingen aan de hemel met een koud helse licht