Sons of Perdition — The Serpent songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Serpent" van Sons of Perdition.

Songteksten

After breaking my chains and the skull of a man
I made like a rabbit and ran
I washed up in the fang of Nevada
Where I went on the lam
The sky was a mirror, the sand was a blade
I found work in an orchard way down in a glade
A great ouroboros burns in the sky
An eye
Lidless and bloodless and cold
And as above, so below
Life begets death begets life in an endless tableau
From the villages and farms and rez came the men
Dirty and poor and thin
I shed past like skin and I left it out west
I washed off my sins
I reached for an apple and suffered a bite
My senses consumed by the roar and the light
A great ouroboros burns in the sky
An eye
Lidless and bloodless and cold
And as above, so below
Life begets death begets life in an endless tableau
The serpent vanished in the shadows for good
I fell where I stood
A Hualapai spoke of a man named Coyote
A trickster in the woods
The others tried to quiet him, but seeing no choice
They drug me from camp singing in a low voice

Songtekstvertaling

Na het breken van mijn kettingen en de schedel van een man
Ik maakte als een konijn en rende weg.
Ik spoelde aan in de fang van Nevada.
Waar ik op de vlucht was
De hemel was een spiegel, het zand was een zwaard
Ik vond werk in een boomgaard.
Een grote ouroboros brandt in de lucht
Oog
Bloedeloos, bloedeloos en koud
En als boven, zo beneden
Het leven brengt de dood voort in een eindeloos tafereel.
Uit de dorpen en boerderijen en rez kwamen de mannen
Vuil en arm en dun
Ik vergiet als huid en liet het in het westen achter.
Ik heb mijn zonden gewassen.
Ik reikte naar een appel en kreeg een beet.
Mijn zintuigen verteerd door het gebrul en het licht
Een grote ouroboros brandt in de lucht
Oog
Bloedeloos, bloedeloos en koud
En als boven, zo beneden
Het leven brengt de dood voort in een eindeloos tafereel.
De slang verdween voorgoed in de schaduw.
Ik viel waar ik stond
Een Hualapai sprak over een man genaamd Coyote.
Een bedrieger in het bos
De anderen probeerden hem te kalmeren, maar zagen geen keus.
Ze drogeren me van het kamp zingen in een lage stem