Sons of Perdition — The Leper songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Leper" van Sons of Perdition.

Songteksten

Louder and louder sthe black gates of hell
I woke with a start like a drunk in a cell
The chewing of wheels on the hot sandy ground
Came to a stop as my body was found
One must suffer from absolute blindness
To freely pour the milk of human kindness
A malformed albino layed me in a seat
His face swelled with tumors, his skin like rank meat
He drove in silence as I lay in the back
Socorro was waiting down a long dusty track
One must suffer from absolute blindness
To freely pour the milk of human kindness
He fed and clothed me and I slept for a day
I woke before dawn without much to say
My head started reeling and I felt cold and sick
So found where he was sleeping and I beat him with a brick
One must suffer from absolute blindness
To freely pour the milk of human kindness
I was hard up for cash, so I looted his shack
Stuffing my pockets as he wept on his back
My visions had shown me who I was to see
A healer named Maycomb out in Trinity

Songtekstvertaling

Luider en luider de zwarte poorten van de hel
Ik werd wakker met een begin als een dronkaard in een cel.
Het kauwen van wielen op de hete zandgrond
Kwam tot stilstand toen mijn lichaam werd gevonden.
Men moet lijden aan absolute blindheid
Om vrijelijk de melk van menselijke vriendelijkheid te gieten
Een misvormde albino bracht me in een stoel.
Zijn gezicht zwol met tumoren, zijn huid als ranzig vlees
Hij reed in stilte terwijl ik achterin lag.
Socorro wachtte op een stoffig spoor.
Men moet lijden aan absolute blindheid
Om vrijelijk de melk van menselijke vriendelijkheid te gieten
Hij voedde en kleedde me en ik sliep een dag
Ik werd voor zonsopgang wakker zonder veel te zeggen.
Mijn hoofd begon te trillen en ik voelde me koud en ziek.
Dus vond waar hij sliep en ik sloeg hem met een baksteen
Men moet lijden aan absolute blindheid
Om vrijelijk de melk van menselijke vriendelijkheid te gieten
Ik had geld nodig, dus heb ik zijn hut geplunderd.
Mijn zakken vullen terwijl hij huilde op zijn rug
Mijn visioenen lieten me zien wie ik moest zien.
Een genezer genaamd Maycomb in Trinity