Sons of Perdition — Strangers in the Desert songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Strangers in the Desert" van Sons of Perdition.

Songteksten

Smoke rose high behind me To Magdalena I walked
I found a caravan of Okies
So stopped and there we talked
They were headed whence I came
They said with dirt caked smiles
Their crops were dead, their farms forsaken
And they’d wandered many miles
I offered up a little food
But they kindly declined
Having suffered many hardships
Hunger, they just didn’t mind
They told me I looked sick
They asked me to lie down
They offered me some medicine
Which I greedily chugged down
Strangers in the desert
Burdened down by strife
Strangers in the desert
You can trust them with your life
They want to help you out
They want you to feel better
They’ll do everything they can for you
Right down to the letter
They bowed their heads to pray for me And sang a bitter hymn
I suspected I’d been tricked
As my vision throbbed and dimmed
My poisoned blood curdled
As I saw through their disguise
A thousand eyes burned through me As they buzzed about like flies
Why do I deserve this?
I cried out to the wastes
Was I born merely to suffer
Until my grave I face?
The world was blotted out by light
As I fell to my knees
I heard them buzz and swarm about
Deaf to all my desperate pleas
Strangers in the desert
Burdened down by strife
Strangers in the desert
You can trust them with your life
They want to help you out
They want you to feel well
They want to lay their eggs underneath your skin
And watch you bloat and swell
I woke up under scortching sun
Blood crusted on my hands
Destitute and all alone
Abandoned in this barren land
The venom surged behind my eyes
As I lay there and wept
I felt my life sink in the sand
So I gave up and slept

Songtekstvertaling

Rook steeg hoog achter me naar Magdalena ik liep
Ik heb een karavaan Okies gevonden.
Dus stopte en daar praatten we.
Ze gingen waar ik vandaan kwam.
Ze zeiden met een vieze glimlach.
Hun gewassen waren dood, hun boerderijen verlaten
En ze zwierven vele kilometers.
Ik heb wat te eten aangeboden.
Maar ze weigerden vriendelijk.
Hij heeft veel ontberingen geleden.
Honger, ze vonden het gewoon niet erg.
Ze zeiden dat ik er ziek uitzag.
Ze vroegen me te gaan liggen.
Ze boden me wat medicijnen aan.
Die ik gretig neergooide
Vreemdelingen in de woestijn
Bezwaard door strijd
Vreemdelingen in de woestijn
Je kunt ze vertrouwen met je leven.
Ze willen je helpen.
Ze willen dat je je beter voelt.
Ze zullen alles doen wat ze kunnen voor je.
Tot in de puntjes.
Ze bogen hun hoofd om voor me te bidden en zongen een bittere hymne.
Ik vermoedde dat ik bedrogen was.
Toen mijn zicht bonsde en verdampte
Mijn vergiftigde bloed gestremd
Zoals ik door hun vermomming heen zag
Duizend ogen brandden door me heen terwijl ze rondzwerven als vliegen.
Waarom verdien ik dit?
Ik schreeuwde naar het afval.
Ben ik alleen geboren om te lijden?
Tot mijn graf?
De wereld werd uitgewist door licht.
Toen ik op mijn knieën viel
Ik hoorde ze zoemen en zwermen.
Doof voor al mijn wanhopige smeekbeden
Vreemdelingen in de woestijn
Bezwaard door strijd
Vreemdelingen in de woestijn
Je kunt ze vertrouwen met je leven.
Ze willen je helpen.
Ze willen dat je je goed voelt.
Ze willen hun eieren onder je huid leggen.
En jou zien opzwellen en opzwellen
Ik werd wakker onder de zon.
Bloed op mijn handen
Berooid en helemaal alleen
Verlaten in dit dorre land
Het GIF zat achter mijn ogen.
Terwijl ik daar lag te huilen
Ik voelde mijn leven zinken in het zand
Dus ik gaf het op en sliep