Sons of Perdition — Song of Ruin songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Song of Ruin" van Sons of Perdition.

Songteksten

I rode by night train down to Cañon Diablo
To work on the rails and lay low for a while
But never a town here on God’s holy Earth
Did drink itself drunk on such venom and bile
I made way swiftly to a bar down on Hell Street
Above it a broken sign read «Road to Ruin»
A couple of outlaws flew out into daylight
Their whiskey undrunk, left behind in the gloom
Tell Mary’s harlots to stop what they’re doing
And gather around to sing this song of ruin
They at once were surrounded by dozens of cowboys
Whose hands were just itching at their holstered heat
Then all in a blink of a milky crow’s eyeball
That onslaught of guns thundered hell in the street
So they planted those corpses in sands red as bull’s blood
Where they stiffened and bloated and bled out their wounds
Then those drunk old cowboys rode down there with shovels
Disinterring those outlaws from their cruel arid tombs
Tell all those bandits to quit what they’re doing
And gather around to hear this song of ruin
«I just can’t allow that a man would buy whiskey»
«And not live to drink it,"said a man like a goat
«We'll give 'em what’s theirs, boys, so take up that bottle.»
Then I helped them pour whiskey down their slackened throats
We stood there in silence, me and that band of cowboys
As the sun climbed grotesquely like a carrion fly
That star found us sober so we left through the canyons
Two piles of rocks where those cold bodies lie
Tell all those cowboys to think what they’re doing
And ponder the sorrow in this song of ruin

Songtekstvertaling

Ik reed met de nachttrein naar Cañon Diablo.
Om op de rails te werken en zich een tijdje gedeisd te houden
Maar nooit een stad hier op Gods heilige aarde
Dronk zichzelf dronken van zo ' n gif en gal
Ik ging snel naar een bar in Hell Street.
Erboven staat een kapot bord: "weg naar ruïne»
Een paar vogelvrijen vlogen weg in het daglicht.
Hun whisky undrunk, achtergelaten in de duisternis
Zeg Mary ' s hoeren te stoppen met wat ze doen.
En verzamelen om dit lied van ruïne te zingen
Ze werden omringd door tientallen cowboys.
Wiens handen jeukten bij hun holsterhitte.
Dan alles in een oogwenk van een melkachtige kraai
Die aanval van wapens sloeg de hel in de straat.
Dus plantten ze die lijken in zand rood als stierenbloed.
Waar ze verstijfd en opgeblazen werden en hun wonden leegbloedden.
Toen reden die dronken oude cowboys met schoppen naar beneden.
De bandieten uit hun wrede graven verdrijven.
Zeg tegen al die bandieten dat ze moeten stoppen met wat ze doen.
En verzamelen om dit lied van ruïne te horen
"Ik kan niet toestaan dat een man whisky koopt»
"En niet leven om het te drinken," zei een man als een geit
"We geven ze wat van hen is, jongens, dus neem die fles.»
Toen hielp ik ze whisky in hun slappe kelen te gieten.
We stonden daar in stilte, ik en die bende cowboys
Als de zon grotesk klom als een aasvlieg
Die ster vond ons nuchter, dus gingen we door de canyons.
Twee stapels stenen waar die koude lichamen liggen.
Zeg tegen al die cowboys dat ze moeten denken wat ze doen.
En denk na over het verdriet in dit lied van de ondergang