Sons of Perdition — Revelations songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Revelations" van Sons of Perdition.

Songteksten

With a red rock for a pillow
I lay down as to die
Blood poured thickly through my veins
My fever burning high
I suffered fitful visions
All steeped in blood and hate
They burned themselves on my mind’s eye
I was helpless to escape
I spied a spectral ladder
Tying earth to heaven
The spirts of those whom I had wronged
Climbed in groups of seven
They did decried my crimes aloud
In accusing ghostly yells
Some made their up to the top
While others slipped and fell
Demons swarmed like insects
From the corpus of the earth
Their claws outstretched and menacing
Limbs dragging in the dirt
The earth was torn asunder
In a glowing gaping maw
That swallowed those who lost their grip
And held all who should fall
The ground unleashed its horrors
Exhalations from a tomb
The choirs of hell both rose and throbbed
Wailing songs of doom
My soul was rent and boiled dry
At the screaming of the damned
I swore I’d never find that healer
As I was swallowed by the sands

Songtekstvertaling

Met een rode steen als kussen
Ik leg me neer om te sterven.
Het bloed stroomt door mijn aderen.
Mijn koorts brandt hoog.
Ik leed aan fitte visioenen.
Vol bloed en haat.
Ze brandden zichzelf aan het oog van mijn geest.
Ik was hulpeloos om te ontsnappen.
Ik heb een spectrale ladder gezien.
De aarde aan de hemel binden
De spiralen van hen die ik onrecht had aangedaan
Beklommen in groepen van zeven
Ze hebben mijn misdaden hardop veroordeeld.
In het beschuldigen van ghostly schreeuwt
Sommigen maakten hun tot aan de top
Terwijl anderen uitgleden en vielen
Demonen zwermen als insecten.
Uit het lichaam van de aarde
Hun klauwen uitgestrekt en dreigend
Ledematen die in het vuil slepen
De aarde werd verscheurd.
In een gloeiende gapende maw
Die degenen verslond, die de macht verloren hadden.
En hield iedereen vast die zou moeten vallen.
De grond ontketende zijn verschrikkingen.
Uitademing van een tombe
De koren van de hel ...
Jammerende doemliederen
Mijn ziel was verhuurd en droog gekookt
Op het geschreeuw van de verdoemden
Ik zwoer dat ik die genezer nooit zou vinden.
Als ik werd opgeslokt door het zand