Sons of Perdition — Profane the Night songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Profane the Night" van Sons of Perdition.

Songteksten

I made my way toward Show Low
Through a desert dry as bone
I grew sicker from my wounds
As they festered in the burning sun
Consumed by pangs of hunger
I sought shelter in a cave
While they poison in my blood
Snaked its way into my fevered brain
Blood unto wine
Wine turns to piss
Flesh unto bread
Bread turns to ash
Gold unto lead
Lead into stone
Skin decays to dust
The grave becomes a throne
Without a dime or a bite of food
Desperation turned to panic
So when that hunter found my den
He found a beast that had gone manic
I brained him with my rifle butt
Then I took my knife and slit
I dressed his body where it lay
And roasted it upon a spit
Blood unto wine
Wine turns to piss
Flesh unto bread
Bread turns to ash
Gold unto lead
Lead into stone
Skin decays to dust
The grave becomes a throne
Blood unto wine
Wine turns to piss
Flesh unto bread
Bread turns to ash
Gold unto lead
Lead into stone
Skin decays to dust
The grave becomes a throne

Songtekstvertaling

Ik ging naar Show Low
Door een droge woestijn
Ik werd zieker van mijn wonden.
Als zij in de brandende zon zullen blijven.
Verteerd door honger
Ik zocht onderdak in een grot.
Terwijl ze vergiftigen in mijn bloed
Hij kwam in m ' n koortsige brein.
Bloed tot wijn
Wijn verandert in pis
Vlees tot brood
Brood verandert in as
Goud tot lood
Lood in steen
Huid vergaat tot stof
Het graf wordt een troon.
Zonder een dubbeltje of een hap voedsel
Wanhoop veranderde in paniek.
Dus toen die jager mijn hol vond
Hij vond een beest dat manisch was geworden.
Ik heb hem met M ' n geweerkont behoed.
Toen pakte ik mijn mes en sneed
Ik kleedde zijn lichaam waar het lag.
En het aan een spit braden.
Bloed tot wijn
Wijn verandert in pis
Vlees tot brood
Brood verandert in as
Goud tot lood
Lood in steen
Huid vergaat tot stof
Het graf wordt een troon.
Bloed tot wijn
Wijn verandert in pis
Vlees tot brood
Brood verandert in as
Goud tot lood
Lood in steen
Huid vergaat tot stof
Het graf wordt een troon.