Sons of Perdition — Night Passage songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Night Passage" van Sons of Perdition.

Songteksten

The winds blew cold right through me
As I headed through the wastes
The venom coiled around my heart
And tightened as I quickened pace
Cold flames danced upon the sands
I spied a herd of camels
The muffled drones of Satan’s choir
Called from buried angels
The stars in heaven marked me
They know my name in hell
I swear I killed a drifter then
His body vanished where it fell
The air was rank with copper
Or blood from shuttered mines
A moldy skull stared from a ditch
Its fate fortelling mine
I found an empty mining town
Half swallowed by the earth
Bleached faces stared from windows
A sinkhole for a church
It was like a staved in coffin
So headed east to Page
Spectral voices joined that din
Of suffering and rage

Songtekstvertaling

De wind waaide door me heen.
Terwijl ik door het afval ging
Het GIF rond mijn hart
En aangescherpt als ik sneller liep.
Koude vlammen dansten op het zand
Ik heb een kudde kamelen gezien.
De gedempte drones van Satans koor
Opgeroepen door begraven engelen
De sterren in de hemel markeerden me
Ze kennen mijn naam in de hel.
Ik zweer dat ik toen een zwerver heb vermoord.
Zijn lichaam verdween waar het viel.
De lucht was met koper
Of bloed uit gesloten mijnen.
Een beschimmelde schedel staarde uit een greppel.
Het lot van de mijn
Ik heb een leeg mijnstadje gevonden.
Half ingeslikt door de aarde
Gebleekte gezichten staren van ramen
Een zinkgat voor een kerk
Het was als een staaf in een doodskist.
Dus ging oost naar pagina
Spectrale stemmen sloten zich aan bij die din.
Van lijden en woede