Sons of Perdition — Lenders in the Temple songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Lenders in the Temple" van Sons of Perdition.

Songteksten

The Church in the desert
Like a purse stuffed with gold
Is surrounded by the hungry
The infirm and old
And though they make a show
Of sweeping scraps from their tables
They stick it to the poor
Every chance that they’re able
There’s lenders in the temple
Jackals in the house of God
So me and this drifter
Broke in there for funs
We made out with the coffers
As the clergy sat stunned
I said, «This mansion was built
On the backs of the poor
So just pray for our souls
As you lie on the floor»
There’s lenders in the temple
Jackals in the house of God
The priest pulled a pistol
As we ran out the door
I felt a bullet rip through me
And I fell to the floor
My partner stopped to help
And was shot several times
The money fell in the pool
Of blood, brains, and grime
There’s lenders in the temple
Jackals in the house of God
The priest hit his knees
Like a man meant to pray
His vestments in gore
His beady eyes glazed
But he wasn’t giving last rites
To my friend growing cold
The cops swarmed around me
As he clawed for his gold
Flip their tables
Burn their notes
Let’s string them up
And slit their throats
There’s lenders in the temple
There’s lenders in the temple
There’s lenders in the temple

Songtekstvertaling

De kerk in de woestijn
Als een tas gevuld met goud
Is omringd door de hongerige
De zwakken en de ouderen
En hoewel ze een show maken
Van het vegen van restjes van hun tafels
Ze steken het aan de armen
Elke kans dat ze in staat zijn
Er zijn kredietgevers in de tempel.
Jakhalzen in het huis van God
Dus ik en deze zwerver
Brak daar in voor de lol.
We hebben gezoend met de schatkist.
Terwijl de geestelijkheid verbijsterd zat
Ik zei: "Dit herenhuis is gebouwd
Op de rug van de armen
Dus bid voor onze zielen.
Als je op de grond ligt»
Er zijn kredietgevers in de tempel.
Jakhalzen in het huis van God
De priester trok een pistool.
Toen we de deur uit renden
Ik voelde een kogel door me heen gaan.
En ik viel op de grond
Mijn partner stopte om te helpen.
En werd meerdere keren neergeschoten.
Het geld viel in het zwembad.
Van bloed, hersenen en vuil.
Er zijn kredietgevers in de tempel.
Jakhalzen in het huis van God
De priester viel op zijn knieën.
Als een man bedoeld om te bidden
Zijn gewaden in gore
Zijn kraaloogjes glazig
Maar hij gaf geen laatste sacramenten.
Op mijn vriend die koud wordt
De politie zwermde om me heen.
Terwijl hij naar zijn goud snauwde
Draai hun tafels om.
Verbrand hun aantekeningen.
Laten we ze ophangen.
En hun kelen doorsnijden.
Er zijn kredietgevers in de tempel.
Er zijn kredietgevers in de tempel.
Er zijn kredietgevers in de tempel.