Sonic Syndicate — Only Inhuman songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Only Inhuman" van Sonic Syndicate.

Songteksten

My presence of mind
Gave away the route to find
Incessant self-discipline
And I took it to my heart
In return, it besieged all my emotions
In return, it raped my consciousness
Can no longer tell if this is my voice
Or the thing deep inside of me
Will I ever find my refuse now?
Ever know myself again
Will I ever learn to treasure
The ones I care for
Everyone leaves in the end
Doesn’t matter how hard you hold on
Doesn’t matter how much you
Drain your heart for
Trust-kill on my mind
Trust-kill on my mind
How do you define
The infestation of mine
How do you define
An invocation of a fallen
Will I ever find my refuse now?
Ever know myself again
Will I ever learn to treasure
The ones I care for
Everyone leaves in the end
Doesn’t matter how hard you hold on
Doesn’t matter how much you
Drain your heart for
Searching for something better
Will I ever find something better?
All that’s left of me are counterfeit emotions
All that’s left of me is an artificial soul
Even so, a black void in this synthetic core
Will always mark where the heart used to beat
Will I ever find my refuse now?
Ever know myself again
Will I ever learn to treasure
The ones I care for
Will I ever find my refuse now?
Ever know myself again
Will I ever learn to treasure
The ones I care for
Everyone leaves in the end
Doesn’t matter how hard you hold on
Doesn’t matter how much you
Drain your heart for
Will I ever find my refuse now?
Ever know myself again
Will I ever learn to treasure
The ones I care for
Everyone leaves in the end
Doesn’t matter how hard you hold on
Doesn’t matter how much you
Drain your heart for

Songtekstvertaling

Mijn aanwezigheid van geest
Gaf de route weg om te vinden
Onophoudelijke zelfdiscipline
En ik nam het naar mijn hart
In ruil daarvoor belegerde het al mijn emoties.
In ruil daarvoor verkrachtte het mijn bewustzijn.
Ik weet niet meer of dit mijn stem is.
Of het ding diep in mij
Zal ik ooit mijn afval vinden?
Ik ken mezelf nooit meer.
Zal ik ooit leren schatten
Degene waar ik om geef.
Iedereen vertrekt uiteindelijk.
Het maakt niet uit hoe hard je het volhoudt.
Maakt niet uit hoeveel je
Laat je hart leeglopen voor
Vertrouwen-doden in mijn gedachten
Vertrouwen-doden in mijn gedachten
Hoe definieer je
De plaag van mij
Hoe definieer je
Een aanroeping van een gevallen
Zal ik ooit mijn afval vinden?
Ik ken mezelf nooit meer.
Zal ik ooit leren schatten
Degene waar ik om geef.
Iedereen vertrekt uiteindelijk.
Het maakt niet uit hoe hard je het volhoudt.
Maakt niet uit hoeveel je
Laat je hart leeglopen voor
Op zoek naar iets beters
Zal ik ooit iets beters vinden?
Alles wat er van me over is, zijn valse emoties.
Alles wat er van me over is, is een kunstmatige ziel.
Maar toch, een zwarte leegte in deze synthetische kern.
Zal altijd markeren waar het hart vroeger sloeg
Zal ik ooit mijn afval vinden?
Ik ken mezelf nooit meer.
Zal ik ooit leren schatten
Degene waar ik om geef.
Zal ik ooit mijn afval vinden?
Ik ken mezelf nooit meer.
Zal ik ooit leren schatten
Degene waar ik om geef.
Iedereen vertrekt uiteindelijk.
Het maakt niet uit hoe hard je het volhoudt.
Maakt niet uit hoeveel je
Laat je hart leeglopen voor
Zal ik ooit mijn afval vinden?
Ik ken mezelf nooit meer.
Zal ik ooit leren schatten
Degene waar ik om geef.
Iedereen vertrekt uiteindelijk.
Het maakt niet uit hoe hard je het volhoudt.
Maakt niet uit hoeveel je
Laat je hart leeglopen voor