Slim Wray — Abilene songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Abilene" van Slim Wray.

Songteksten

Adored you from the start
Till break of morning dawn
Oh, I know I will see you again
The tail that wags the dog
And bites when you’re not strong
But I know I will see you again
A sinner 's just a child
Only sweet things make him smile
Day and night are the same
I’ll shake and I’ll shout!
To get those demons out!
I know I will see you again!
Shiny billboards are:
No morning-after part
Yet, I know I will see you again
From the time the pouring starts
Till blackened inner parts
I know I will see you again

Songtekstvertaling

Ik aanbad je vanaf het begin.
Tot het ochtendgloren
Ik weet dat ik je weer zal zien.
De staart die de hond kwispelt
En bijt als je niet sterk bent
Maar ik weet dat ik je weer zal zien.
Een zondaar is nog maar een kind.
Alleen lieve dingen laten hem lachen.
Dag en nacht zijn hetzelfde
Ik zal schudden en schreeuwen!
Om die demonen te bevrijden.
Ik weet dat ik je weer zal zien!
Glimmende billboards zijn:
Geen morning-after part
Maar ik weet dat ik je weer zal zien.
Vanaf het moment dat het gieten begint
Tot de binnenste delen zwart zijn
Ik weet dat ik je weer zal zien.