Sinister — Into the forgotten songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Into the forgotten" van Sinister.

Songteksten

Struggle within, no use kneeling
Cry out to god, soul abuser
Victors of pain, gather the sin
Together we are, hell we’re in
Into the forgotten
Into the darkness
Into the abyss
Paralysed, you stand by my side
Seeds of darkness, now grow in me
Final damnation upon the weak parts in me
Deny the fiction, born out of illusion
Raised by the wicked
Another time, another place
I would be grateful
Into the forgotten
Struggle within, no use kneeling
Cry out to god, soul abuser
Victors of pain, gather the sin
Together we are, hell we’re in
Into the forgotten
Into the darkness
Into the abyss
Paralysed, you stand by my side
Deny the fiction, born out of illusion
Raised by the wicked
Another time, another place
I would be grateful
Christ, nailed to the cross
Christ, nailed to the cross
Into the forgotten
Savior of nothing
Lost in illusion
Soon you will see
No more fantasy to seek

Songtekstvertaling

Vecht van binnen, knielen heeft geen zin.
Roep god aan, ziel misbruiker.
Overwinnaars van pijn, verzamel de zonde
Samen zijn we, hel zijn we in
In het vergeten
In de duisternis
In de afgrond
Verlamd, sta je aan mijn zijde
Zaden van duisternis, groei nu in mij
Laatste verdoemenis op de zwakke delen in mij
Ontken de fictie, geboren uit illusie
Door de goddeloozen opgewekt
Een andere keer, een andere plek.
Ik zou dankbaar zijn.
In het vergeten
Vecht van binnen, knielen heeft geen zin.
Roep god aan, ziel misbruiker.
Overwinnaars van pijn, verzamel de zonde
Samen zijn we, hel zijn we in
In het vergeten
In de duisternis
In de afgrond
Verlamd, sta je aan mijn zijde
Ontken de fictie, geboren uit illusie
Door de goddeloozen opgewekt
Een andere keer, een andere plek.
Ik zou dankbaar zijn.
Aan het kruis genageld.
Aan het kruis genageld.
In het vergeten
Redder van niets.
Verloren in illusie
Binnenkort zul je het zien.
Geen fantasie meer om te zoeken