Sinister — Enslave the weak songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Enslave the weak" van Sinister.

Songteksten

Dark ancient souls took hold of my body
Controlling my mind, heart and soul destined death
A grey mist appears in my mind
Darkness descends
Enslave the weak, descend with hate
Falling into despair, emptiness to time
Rulers of the undead ripped by my side
A grey mist appears in my mind
Darkness descends
Enslave the weak, descend with hate
Come forth and confess the crime
Lose your flesh, now is the time
Enslave the weak
Enslave the weak
Betrayed and deceived, act of a liar
Spoke with a serpent’s tongue
Betrayed and deceived
Words, compromising acts of emptiness
Deeds of damnation called upon yourself
In the true domain no words, just thoughts
Fantasy, what your life has left behind
Rise weak sheep of the lost sheppard
For he is damned and you are free
Furious demons enslave the flesh
Collecting slaves for future times
Apocalyptic sings rise in the evening sky
This holy war, the end of a sacred reich
Falling into despair, emptiness to time
Rulers of the undead ripped by my side
A grey mist appears in my mind
Darkness descends
Enslave the weak, descend with hate
Come forth and confess the crime
Lost your flesh, now is the time

Songtekstvertaling

Duistere oude zielen namen mijn lichaam in handen
Controle over mijn geest, hart en ziel bestemd voor de dood
Een grijze mist verschijnt in mijn hoofd
Duisternis daalt neer
Slavin de zwakken, Daal af met haat.
Vervallen in wanhoop, leegte in de tijd
Heersers van de ondoden die aan mijn zijde gerukt zijn
Een grijze mist verschijnt in mijn hoofd
Duisternis daalt neer
Slavin de zwakken, Daal af met haat.
Kom naar voren en beken de misdaad
Verlies je vlees, nu is de tijd
Slavinnen van de zwakken
Slavinnen van de zwakken
Verraden en bedrogen, daad van een leugenaar
Sprak met de tong van een slang
Verraden en bedrogen
Woorden, compromitterende daden van leegte
Daden van verdoemenis riepen naar jezelf.
In het ware domein geen woorden, alleen gedachten
Fantasie, wat je leven heeft achtergelaten
Sta op zwakke schapen van de verloren sheppard
Want hij is verdoemd en jij bent vrij
Boze demonen maken het vlees tot slaaf.
Slaven verzamelen voor de toekomst.
Apocalyptic sings rise in the evening sky
Deze heilige oorlog, het einde van een heilig reich
Vervallen in wanhoop, leegte in de tijd
Heersers van de ondoden die aan mijn zijde gerukt zijn
Een grijze mist verschijnt in mijn hoofd
Duisternis daalt neer
Slavin de zwakken, Daal af met haat.
Kom naar voren en beken de misdaad
Verloren je vlees, nu is de tijd