Sinister — Chained in reality songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Chained in reality" van Sinister.

Songteksten

Meaningless cover of the soul
Ignorant slave of the mind
Trapped till I grow cold
Fleshless with the unknown entwined
Slave to nothing, till death
I’m cursed and trapped in my body
Free of this life, demanding blood
Free of this life, demanding pain
Free of this life, demanding flesh
Free of this all, the fleshless will remain
Slave to nothing, till death
I’m cursed and trapped
Weakness surrounding the world I see
Slaves of flesh, chained in reality
Caught in this body, sin guides the way
No way out, fleshless I’m free
Crawling — human waste, flesh — dominates
Achieving — ignorant greed
Destructive — disease starts to breed
The only way is to step into the unknown
The only way out is to die
Passed away lost from the flesh
Oneway trip, there’s no return
Chained in reality — chained
Meaningless cover of the soul
Ignorant slave of the mind
Trapped till I grow cold
Fleshless with the unknown entwined
Passed away…

Songtekstvertaling

Betekenisloze dekking van de ziel
Onwetende slaaf van de geest
Gevangen tot ik koud word
Vlesloos met het onbekende verstrengeld
Slaaf aan niets, tot de dood
Ik ben vervloekt en gevangen in mijn lichaam.
Vrij van dit leven, bloed eisen
Vrij van dit leven, veeleisende pijn
Vrij van dit leven, veeleisend vlees
Vrij van dit alles, zullen de vlesloze blijven
Slaaf aan niets, tot de dood
Ik ben vervloekt en gevangen.
Zwakte rondom de wereld zie ik
Slaven van vlees, geketend in werkelijkheid
Gevangen in dit lichaam, leidt de zonde de weg
Geen uitweg, vlesloos ik ben vrij
Kruipend-menselijk afval, vlees domineert
Het bereiken van onwetende hebzucht
Destructieve ziekte begint zich voort te planten
De enige manier is om in het onbekende te stappen.
De enige uitweg is sterven.
Gestorven verloren van het vlees
Oneway trip, er is geen terugkeer
Geketend in de realiteit
Betekenisloze dekking van de ziel
Onwetende slaaf van de geest
Gevangen tot ik koud word
Vlesloos met het onbekende verstrengeld
Overleden…