Sinister — Blood follows the blood songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Blood follows the blood" van Sinister.

Songteksten

Shades of darkness, staring at my misery
Blood follows the blood, my fate has already been sealed
Corridors of pleasure, a passage to hell it seems
Where am I, what have I done, to be here in this place.
Painfull screaming to your god
Useless sinless thoughts
Eating cadavers to stay alive
Existing, but not living
Screaming to oblivion
Eating cadavers to stay alive
Existing, but not living
Raging ghouls, burning flesh
Living vomit, is this a test
Creation of hate, destruction of peace
Demise of time… Chaos brings order
Raging ghouls, burning flesh
Living vomit, is this a test
Screaming to oblivion
Corridors of pleasure,
A passage to hell it seems
Where am I, what have I done
To be here in this place
Raging ghouls, burning flesh
Living vomit, is this a test
Chaos
Chaos brings
Chaos brings order

Songtekstvertaling

Schaduwen van duisternis, starend naar mijn ellende
Bloed volgt het bloed, mijn lot is al bezegeld
Gangen van plezier, een doorgang naar de hel lijkt
Waar ben ik, wat heb ik gedaan, om hier te zijn.
Pijnloos schreeuwen naar je god
Nutteloze zondeloze gedachten
Kadavers eten om in leven te blijven.
Bestaande, maar niet levende
Schreeuwend naar de vergetelheid
Kadavers eten om in leven te blijven.
Bestaande, maar niet levende
Razende geesten, brandend vlees
Levend braaksel, is dit een test?
Schepping van haat, vernietiging van vrede
Einde van de tijd ... Chaos brengt orde.
Razende geesten, brandend vlees
Levend braaksel, is dit een test?
Schreeuwend naar de vergetelheid
Gangen van plezier,
Een doorgang naar de hel lijkt het
Waar ben ik, wat heb ik gedaan?
Om hier te zijn.
Razende geesten, brandend vlees
Levend braaksel, is dit een test?
Chaos
Chaos brengt
Chaos brengt orde.