Silence After Funeral — Ghostpresence songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Ghostpresence" van Silence After Funeral.

Songteksten

Like a ghost
from your past
maybe a voice of lover
you once had
you can almost
remember me
when you need to feel
someone´s presence
I am here today
to kiss away
bittersweet flavor
from your lips
the flavor of shame
the flavor of regret
the flavor of loneliness
Like a ghost
from your past
maybe a voice of lover
you once had
you can almost
remember me
when you need to feel
someone´s presence
And when tomorrow comes
you wish that you
could find someone
to ease the pain
and loneliness
you feel without
my presence

Songtekstvertaling

Als een geest
uit je verleden
misschien een stem van een minnaar.
dat had je ooit.
je kunt bijna
denk aan mij.
wanneer je moet voelen
aanwezigheid van someones
Ik ben hier vandaag.
om weg te kussen
bitterzoete smaak
van je lippen
de smaak van schaamte
de smaak van spijt
de smaak van eenzaamheid
Als een geest
uit je verleden
misschien een stem van een minnaar.
dat had je ooit.
je kunt bijna
denk aan mij.
wanneer je moet voelen
aanwezigheid van someones
En als morgen komt
je wenst dat je
kan iemand vinden
om de pijn te verzachten
en eenzaamheid
je voelt zonder
mijn aanwezigheid