Sidewalk Prophets — What A Glorious Night songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "What A Glorious Night" van Sidewalk Prophets.

Songteksten

The shepherds came to
See the baby
Stood by his mother’s side
Here laid the Savior
Inside a manger
Oh what a glorious night
Oh what a glorious night
I hear the angels singing halleluiah
Let the earth receive her king
I know that love has come
Singing it out
Jesus Christ is born
Jesus Christ is born
Yeah
The shepherds wondered
They couldn’t hide it
Told everyone in sight
All were amazed
When they heard how
God came down on the glorious night
God came down on this glorious night
I hear the angels singing halleluiah
Let the earth receive her king
I know that love has come
Singing it out
Jesus Christ is born
Jesus Christ is born
Yeah
Glorious
Glorious
What a Glorious night
Glorious
Glorious
What a Glorious night
I hear the angels singing halleluiah
Let the earth receive her king
I know that love has come
Singing it out
Jesus Christ is born
I hear the angels singing halleluiah
Let the earth receive her king
I know that love has come
Singing it out
Jesus Christ is born
I heard that Jesus Christ is born
Yeah Yeah Yeah
All is calm now
All is quiet
A Star shining in the sky
Below in Bethlehem
The king is sleeping
Oh What a Glorious Night
Oh What a Glorious Night

Songtekstvertaling

De herders kwamen bij
Zie de baby
Stond aan de zijde van zijn moeder
Hier lag de redder.
In een kribbe
Oh wat een glorieuze nacht
Oh wat een glorieuze nacht
Ik hoor de engelen Halleluja zingen.
Laat de aarde haar koning ontvangen
Ik weet dat liefde is gekomen
Het uitzingen
Jezus Christus is geboren
Jezus Christus is geboren
Ja.
De herders vroegen zich af
Ze konden het niet verbergen.
Vertelde iedereen in zicht
Iedereen was verbaasd.
Toen ze hoorden hoe
God kwam neer op de glorierijke nacht
God kwam naar beneden op deze glorieuze nacht
Ik hoor de engelen Halleluja zingen.
Laat de aarde haar koning ontvangen
Ik weet dat liefde is gekomen
Het uitzingen
Jezus Christus is geboren
Jezus Christus is geboren
Ja.
Glorieus
Glorieus
Wat een glorieuze nacht
Glorieus
Glorieus
Wat een glorieuze nacht
Ik hoor de engelen Halleluja zingen.
Laat de aarde haar koning ontvangen
Ik weet dat liefde is gekomen
Het uitzingen
Jezus Christus is geboren
Ik hoor de engelen Halleluja zingen.
Laat de aarde haar koning ontvangen
Ik weet dat liefde is gekomen
Het uitzingen
Jezus Christus is geboren
Ik hoorde dat Jezus Christus geboren is.
Ja Ja Ja Ja
Alles is nu rustig.
Alles is rustig.
Een ster die in de lucht schijnt
Beneden in Bethlehem
De koning slaapt.
Oh wat een glorieuze nacht
Oh wat een glorieuze nacht