Sidewalk Prophets — That Spirit Of Christmas songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "That Spirit Of Christmas" van Sidewalk Prophets.

Songteksten

Christmas is that time of year
For being with the ones we love
Sharing so much joy and cheer
What a wonderful feelin'
Watching the ones we love
Having so much fun
I was sittin' by the fire side
Taking a walk through the snow
Listening to a children’s choir
Singing songs about Jesus
The blessed way that he came to us
Why can’t it remain
All through the year
Each day the same
Heyeah, that’s what I wanna hear
Heh heh, it’s truly amazin'
That spirit of Christmas
All the kin folk gather 'round
The lovely Christmas tree
Hearts are glowing full of joy
Sense the gifts that we’re giving
And the love that we’re living
Why can’t it remain (why can’t it raemain?)
Ohhh all through the year (all through theyear)
Each day the same (each day the same)
Heyeah, that’s what I wanna hear
I’ll tell ya, it’s truly amazin'
That spirit of Christmas
Let me hear ya
(Why can’t it remain?) Why can’t it remain?
(All through the year) All through the year
(Each day the same) Each day the same
That’s what I wanna hear
Listen to me, it’s truly amazin'
That spirit of Christmas
Oh, it’s truly amazin'
That spirit of Christmas
Ain’t it so, it’s truly amazin'
Yeah, that spirit of Christmas
Oh Christmas
Oh Christmas

Songtekstvertaling

Kerstmis is die tijd van het jaar
Om bij degenen te zijn waar we van houden.
Zoveel vreugde en vreugde delen
Wat een heerlijk gevoel
Kijken naar degenen waar we van houden
Ik heb zoveel plezier.
Ik zat aan de vuurkant.
Een wandeling maken door de sneeuw
Luisteren naar een kinderkoor
Liedjes zingen over Jezus
De gezegende manier waarop hij naar ons kwam
Waarom kan het niet blijven?
Het hele jaar door
Elke dag hetzelfde
Heyeah, dat is wat Ik wil horen
Het is echt verbazingwekkend.
De geest van Kerstmis
Alle verwanten verzamelen zich.
De mooie kerstboom
Harten gloeien vol vreugde
Voel de geschenken die we geven
En de liefde die we leven
Waarom kan het niet blijven (Waarom kan het niet raemain?)
Het hele jaar door)
Elke dag hetzelfde (elke dag hetzelfde)
Heyeah, dat is wat Ik wil horen
Het is echt verbazingwekkend.
De geest van Kerstmis
Laat me je horen.
Waarom kan het niet blijven? Waarom kan het niet blijven?
Het hele jaar door
(Elke dag hetzelfde) elke dag hetzelfde
Dat is wat Ik wil horen.
Luister naar me, het is echt verbazingwekkend.
De geest van Kerstmis
Het is echt verbazingwekkend.
De geest van Kerstmis
Is het niet zo, het is echt verbazingwekkend.
Ja, die kerstgedachte.
Oh Kerstmis
Oh Kerstmis