Sicboy — Ruth's Song songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Ruth's Song" van Sicboy.

Songteksten

Like a heart beat. She forgot to call me
Blew my mind, every time, like a funky rhyme
Can you see this? How we always reminisce, you bear witness
She seems to break my heart, everyday, every time, but we’ll never be apart
But I this she seems to notice, how I will always miss you
Never say goodbye
Never said goodbye
Feeling fine
Never say goodbye
Never said goodbye
Gone away
And her eyes, and her body. (Please breathe)
And her eyes, gone away. (Please breathe)
A beautiful day should come right here
And take away all my fear
That I feel from your departure
Can you see how I remember?
Even thou we are so far apart
But I' ll be there and I' ll comfort you
In my dreams I will remember you
Can you see what I have gone through?
Please breath … and her eyes gone away

Songtekstvertaling

Als een hartslag. Ze vergat me te bellen.
Blies mijn geest, elke keer, als een funky rijm
Zie je dit? Hoe we altijd herinneringen ophalen, je getuigt
Ze lijkt mijn hart te breken, elke dag, elke keer, maar we zullen nooit uit elkaar zijn
Maar ik dit ze lijkt te merken, hoe ik je altijd zal missen
Zeg nooit vaarwel.
Nooit afscheid genomen
Ik voel me prima.
Zeg nooit vaarwel.
Nooit afscheid genomen
Weg.
En haar ogen, en haar lichaam. Adem alsjeblieft.)
En haar ogen, verdwenen. Adem alsjeblieft.)
Een mooie dag zou hier moeten komen.
En neem al mijn angst weg
Dat ik voel vanaf je vertrek
Zie je hoe ik me herinner?
Zelfs gij Wij zijn zo ver uit elkaar
Maar Ik zal er zijn en Ik zal je troosten.
In mijn dromen zal ik je herinneren
Zie je wat ik heb meegemaakt?
Adem alsjeblieft ... en haar ogen verdwenen.